Nordea Funds, Finland

Global Passive

Kurs 354,61 per 23.09

Om investeringsvalget

Dette aksjefondet følger utviklingen til fondets referanseindeks (MSCI World Net Total Return NTR). Fondet har imidlertid muligheten for å utelate selskaper som finns på Nordeas ekskluderingsliste.

Avkastning

Historisk avkastning

23.09.2021 - 23.09.2022
 • Global Passive
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 23.09.2022
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ -8,76%
 • 1 mnd. -3,16%
 • 1 år -1,73%
 • 3 år 35,91%
 • 10 år -
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ -8,07%
 • 1 mnd. -2,27%
 • 1 år -1,15%
 • 3 år 36,25%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år -1,73%
 • 2 år 9,84%
 • 3 år 10,77%
 • 5 år 12,63%
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -1,15%
 • 2 år 10,71%
 • 3 år 10,86%
 • 5 år 12,67%
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -0,12
 • 3 år 0,75
 • 5 år 0,94
 • 7 år 0,91
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 12,36
 • 3 år 17,07
 • 5 år 14,98
 • 7 år 14,04
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -5,32%
 • -6,67%
 • 2021
 • 5,35%
 • 8,24%
 • 2,87%
 • 7,97%
 • 26,66%
 • 2020
 • -4,71%
 • 8,61%
 • 6,47%
 • 2,33%
 • 12,75%
 • 2019
 • 11,07%
 • 3,17%
 • 7,01%
 • 4,87%
 • 28,61%
 • 2018
 • -6,56%
 • 7,16%
 • 4,29%
 • -7,76%
 • -3,69%
 • 2017
 • 5,94%
 • 1,84%
 • -0,95%
 • 8,93%
 • 16,41%
 • 2016
 • -6,86%
 • 0,86%
 • 0,78%
 • 10,40%
 • 4,52%
 • 2015
 • 10,35%
 • -3,04%
 • -1,32%
 • 10,38%
 • 16,55%
 • 2014
 • -0,09%
 • 7,49%
 • 2,29%
 • 18,26%
 • 29,91%
 • 2013
 • 13,83%
 • 3,92%
 • 7,21%
 • 9,36%
 • 38,69%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 29.07.2022

Aksjer (Region)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 29.07.2022

    • Land

    • Sektor

    • % av portefølje

    • Apple
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 4,93
    • Microsoft
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 3,71
    • Other Assets and Liabilities
    • EUR
    • 2,69
    • Alphabet
    • USA
    • Kommunikasjonstjenester
    • 2,50
    • Amazon.com
    • USA
    • Kapitalvarer og tjenester
    • 2,34
    • Tesla
    • USA
    • Kapitalvarer og tjenester
    • 1,40
    • UnitedHealth Group
    • USA
    • Helsetjeneste
    • 0,94
    • Johnson & Johnson
    • USA
    • Helsetjeneste
    • 0,86
    • NVIDIA
    • USA
    • Informasjonsteknikk
    • 0,85
    • Exxon Mobil
    • USA
    • Energi
    • 0,82

    Priser

    • Omkostninger

    • %

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %
    • 0,40
    • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
    • 0,40
    • Returprovisjon, i %
    • 0,20

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fakta

    • Navn
    • Nordea Global Passive Fund A (NOK) growth
    • Morningstar 31.08.2022
    • 4
    • SFDR klassifisering
    • 6
    • Basisvaluta
    • EUR
    • Valutasikring
    • Ikke valutasikret
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 19 322 mill.
    • Etableringsdato
    • 31.10.2012
    • ISIN
    • FI4000046693
    • Benchmark
    • MSCI World Total Return NTR
    • Kategori
    • Global aksjefond
    • Forvalter
    • Ruben Knudsen
    • Selskap
    • Nordea Funds Ltd.
    • Utbyttebetalende
    • Nei

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Bærekraftsrelatert informasjon

    Bærekraftskriterer blir integrert i forvaltningen, selv om fondet ikke fremmer miljørelaterte eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

    Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

    • Inv.valg
    • 147,0
    Tonn CO2/
    mill. USD
    • Benchmark
    • 149,3

    Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
    I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
    Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
    Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
    Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

    Disclaimer

    Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.