Nordea Funds, Suomi

Säästö 15

Osuus 14,492 per 01.03

Rahasto lyhyesti

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat


 • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun

 • sijoittaa sekä osake- että korkomarkkinoille

 • tavoitella arvonnousua varovaisella riskillä


Säästö-rahastojen nimessä oleva numero kertoo, kuinka suuren osuuden varoistaan rahasto sijoittaa osakemarkkinoille. Rahasto voi poiketa lukemasta maltillisesti salkunhoidon markkinanäkemysten toteuttamiseksi. Rahasto noudattaa Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

28.02.2023 - 29.02.2024
 • Säästö 15
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Osakemarkkinoilla uusi sijoitusvuosi lähti varovaisesti liikkeelle vahvan viime vuoden lopun jälkeen. Lopulta tammikuusta muodostui kelpo kuukausi kansainvälisille osakesijoituksille MSCI World -indeksin noustessa euroissa tarkasteltuna lähes kolme prosenttia. Kehitystä tuki dollarin 2 prosentin vahvistuminen euroon nähden. Osakemarkkinoiden nousua siivitti osaltaan odotuksia paremmat talousluvut sekä yrityksistä kantautuvat rohkaisevat viestit käynnissä olevan tulosraportointikauden aikana. Osakesijoituksissamme amerikkalaisten teknologiayhtiöiden ja amerikkalaisten terveydenhuoltoyhtiöiden painottaminen tuotti tulosta. Likvideille vaihtoehtoisille sijoituksillemme – joissa yhdistelemme Nordea Alpha MA -rahastoja ja lyhyen koron sijoituksia – tammikuu oli vahva, strategian tuottaessa +2,8 %.

Korkosijoituksille tammikuu oli vaisu pitkien markkinakorkojen nousun rasittaessa joukkolainasijoitusten tuottoja. Saksan 10 vuoden valtionlainan korko nousi kuukauden aikana 14 korkopistettä päätyen 2,17 prosenttiin, mikä painoi eurovaltionlainojen kuukausituoton puolisen prosenttia miinukselle. Inflaation hidastumisen myötä sijoittajat odottavat sekä Euroopan keskuspankin että Yhdysvaltain keskuspankin keventävän rahapolitiikkaa merkittävästi alkaneen vuoden aikana, mutta keskuspankkiirien tuoreimpien kommenttien perusteella ohjauskorkojen laskujen alkamista saadaan odottaa vuoden toiselle neljännekselle. Helmikuun alkaessa taktiset allokaatiopainotuksemme ovat maltillisia. Pidämme osakkeet peruspainon tuntumassa suhteessa korkosijoituksiin, korkoriskin perusjakaumaa korkeampana ja heikomman luottoluokituksen yrityslainat hieman perusjakaumaa korkeammassa painossa.

PVM: 29.02.2024
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 0,22%
 • 1 kk -0,32%
 • 1 v 6,54%
 • 3 v -2,53%
 • 10 v 22,95%
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta 0,51%
 • 1 kk 0,20%
 • 1 v 6,61%
 • 3 v -1,79%
 • 10 v 26,32%
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v 6,54%
 • 2 v -1,48%
 • 3 v -0,85%
 • 5 v 1,26%
 • 10 v 2,09%
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v 6,61%
 • 2 v -0,68%
 • 3 v -0,60%
 • 5 v 1,40%
 • 10 v 2,36%
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v 0,41
 • 3 v -0,33
 • 5 v 0,14
 • 7 v 0,21
 • 10 v 0,40
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 4,24
 • 3 v. 6,89
 • 5 v. 6,30
 • 7 v. 5,43
 • 10 v. 4,94
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. 0,72
 • 3 v. 1,81
 • 5 v. 1,61
 • 7 v. 1,40
 • 10 v. 1,28
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2023
 • 1,82%
 • 0,95%
 • -0,51%
 • 4,97%
 • 7,34%
 • 2022
 • -4,96%
 • -8,65%
 • -2,69%
 • 1,67%
 • -14,11%
 • 2021
 • 0,42%
 • 1,89%
 • 0,56%
 • 1,70%
 • 4,63%
 • 2020
 • -4,65%
 • 4,61%
 • 1,59%
 • 2,87%
 • 4,24%
 • 2019
 • 3,87%
 • 2,52%
 • 2,31%
 • -0,52%
 • 8,38%
 • 2018
 • -0,32%
 • -0,11%
 • 0,12%
 • -1,60%
 • -1,91%
 • 2017
 • 0,57%
 • 0,08%
 • 0,82%
 • 0,73%
 • 2,22%
 • 2016
 • 2,14%
 • 1,48%
 • 1,77%
 • -1,01%
 • 4,43%
 • 2015
 • 3,78%
 • -3,39%
 • -1,01%
 • 1,47%
 • 0,71%
 • 2014
 • 2,28%
 • 2,68%
 • 1,75%
 • 1,54%
 • 8,51%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu rahasto-osuuden arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.01.2024

Salkku (Arvopaperilaji)

  Salkku (Alue)

   Salkku (Maa)

    Salkku (Valuutta)

     Osakkeet (Toimiala)

      Joukkolainat (Maturiteetti)

       Efektiivinen tuotto
       Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
       Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

       Modifioitu duraatio
       Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

       Keskimääräinen luottoluokitus
       Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

       Tunnusluvuista
       Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
       • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.01.2024

       • Maa/Valuutta

       • Toimiala/Maturiteetti

       • Osuus (%)

       • Nordea Moderate Yield B growth
       • Euro
       • 13,59
       • Nordea Euro Bond Fund I growth
       • Euro
       • 11,36
       • Nordea Corporate Bond I growth
       • Euro
       • 9,15
       • Nordea 1 - European Covered Bond Y-EUR
       • Euro
       • 8,90
       • Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR
       • 7,72
       • Nordea Pro Euro Bond I growth
       • Euro
       • 6,82
       • Nordea Global Equity Allocation Fund I growth
       • Maailma
       • 6,19
       • Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-EUR
       • Euro
       • 4,73
       • Nordea Global High Yield growth
       • Euro
       • 4,15
       • Nordea Sustainable Equities Global I growth
       • Maailma
       • 3,85

       Palkkiot

       • Palkkiot

       • %

       • Hallinnolliset kulut % (Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
       • 1,00
       • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
       • 0,98
       • Tuottosidonnainen palkkio
       • Ei

       Esitteet ja katsaukset

       • Asiakirja

       • Avaintietoasiakirja
       • Säännöt
       • Virallinen rahastoesite
       • Vuosikertomus
       • Puolivuotiskatsaus

       Basic data

       • Rahastoraportti

       Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

       Avaintietoasiakirjassa (KID) esitetyt hallinnolliset kulut* kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana. Kokonaiskulut päivitetään Rahastot Nyt -palveluun pääasiallisesti vain kerran vuodessa, yleensä maaliskuussa. Vaihtoehtoisesti avaintietoasiakirjassa esitetään arvio hallinnollisista kuluista, jos hallinnointipalkkio on muuttunut vuodenvaihteen jälkeen. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
       Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
       Transaktiokulut ovat arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä vuoden aikana.
       Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.
       Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli se on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
       Lisätietoa palkkioista ja kuluista on saatavilla avaintietoasiakirjasta, rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
       Nordea-pankki ja muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.
       * Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut (sisältää hallinnointipalkkion)

       Perustiedot

       • Rahaston nimi
       • Sijoitusrahasto Nordea Säästö 15 A kasvu
       • Morningstar 31.01.2024
       • 4
       • SFDR-kategoria
       • 6
       • Perusvaluutta
       • EUR
       • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
       • 274 milj.
       • Aloituspäivä
       • 05.12.2010
       • ISIN
       • FI4000018601
       • Vertailuindeksi
       • MSCI World NTR 12.75%; OMX Helsinki CAP GTR 2.25%; JP Morgan EMU Government Bond 22.1%; ICE BofA Euro Corporate 10.2%; Bloomberg US Credit Bond, EUR hedged 6.8%; iBoxx EUR Covered Bond 8.5%; ICE BofA Global High Yield Constrained, EUR hedged 4.25%; JP Morgan EMBI Global Diversified, EUR hedged 4.25%; 3-month Euribor 17.0%; HFRX Global Hedge Fund EUR 11.9% (13.4.21)
       • Rahastokategoria
       • Yhdistelmärahasto
       • Salkunhoitaja
       • Tuomo Mattila
       • Rahastoyhtiö
       • Nordea Funds Oy
       • Jakaa tuottoa
       • Ei
       • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
       • 10
       • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
       • 10

       Riski

       • 1
       • 2
       • 3
       • 4
       • 5
       • 6
       • 7
       Pienempi riskiSuurempi riski
       Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

       Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoasiakirjasta.

       Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

       Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.

       Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
       Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
       Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

       • Rahasto
       • 69,0
       CO2-tonnia/
       milj. USD

       Hiilijalanjälki
       Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa rahaston sijoituksiin. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen.
       Hiilijalanjälki kuvaa rahaston tilannetta laskentahetkellä. Laskelmat eivät kata epäsuoria päästöjä eivätkä ole täydellisiä. Hiilijalanjälki ei kuvaa sijoitusten mahdollisuutta edistää vähähiilistä yhteiskuntaa.
       Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan Lähde: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. Päivitetään kuukausittain.

       Tärkeää tietoa

       Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.