Nordea Funds, Suomi

Korkotuotto A

Osuus 15,145 per 01.03

Rahasto lyhyesti

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat


 • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen

 • sijoittaa pääasiassa eurooppalaisiin korkeamman luottoluokituksen yrityslainoihin

 • tavoitella arvonnousua pitkällä aikavälillä maltillisella korkoriskillä


Tuottotavoitteen lisäksi rahastolla on erityisiä vastuullisuuskriteereitä kuten Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Lisäksi rahastossa sovelletaan Nordean vastuullisen sijoittaminen politiikkaa.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

28.02.2023 - 01.03.2024
 • Korkotuotto A
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

EKP nosti vuonna 2023 korkoja 2 prosenttiyksiköllä 4 %:iin. Pitkät korot heiluivat aika paljon, mutta päätyivät vuoden loppua kohti nähdyn rallin jälkeen huomattavasti matalammille tasoille. Tämä heijastaa sitä, että markkinat alkoivat uskoa inflaation olevan hallinnassa ja odottavat EKP:n aloittavan koronlaskut. Joka tapauksessa lyhyiden joukkolainojen korot ovat nyt pitkiä korkeammalla. Rahaston korkoriski on melko matala, ja siinä mielessä asemointi on ihanteellinen. Tuottonäkymät ovat hyvät, ja vaikka inflaatio palaisikin ja EKP nostaisi taas korkoja, on rahasto hyvin suojattu tällaisilta lisäkoronnostoilta.

Yksi vuoden 2023 luottotapahtuma erottui selvästi: Credit Suissen kaatuminen maaliskuussa. Sillä oli lyhyt mutta selvä vaikutus markkinoihin, ja korkoerot kasvoivat kautta linjan. Vaikutus hiipui, kun kävi pian selväksi, ettei ongelma leviäisi järjestelmään ja että UBS-fuusiossa tappioita tulisi vain osakkeenomistajille ja AT1-velkakirjasijoittajille.

Credit Suissen kaatuminen tapahtui Silicon Valley Bankin romahduksen jälkimainingeissa, joissa kaatui myös muita pieniä yhdysvaltalaispankkeja. Euroopassa sääntely on yhdenmukaista, mutta USA:n sääntely sallii pienille ja keskisuurille pankeille huomattavien korkoriskien ottamisen. Jotkin pankit olivat tehneet niin, joten korkojen nousu johti suuriin, vaikkakin realisoimattomiin velkakirjatappioihin. Talletuspaon vuoksi tappiot oli realisoitava ja pankit luhistuivat.

Eurooppalaiset pankit toimivat yleisesti ottaen erittäin terveellä pohjalla, ja kannattavuus on parantunut dramaattisesti korkomarginaalien noustessa – varsinkin, kun talletuskorkoja ei ole nostettu muiden korkojen tahdissa.

Rahasto-osuuden absoluuttinen tuotto oli vahva ja päihitti myös indeksin. Rahaston korkoriski on sangen vähäinen, joten se on suojassa korkojen nousulta, ja tuottonäkymät ovat hyvät markkinoilta nyt tarjolla olevien korkeampien korkojen ansiosta.

Rahaston arvolupaus on hyvä. Jos korot vielä nousevat, rahasto on edullisessa asemassa suhteessa korkeamman korkoriskin tuotteisiin. Kun sijoitukset ovat pääosin pankki- ja vakuutusalalla, salkku sijoittuu mielestämme luottomarkkinoiden paremmalle alueelle.

PVM: 29.02.2024
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 0,84%
 • 1 kk 0,14%
 • 1 v 7,28%
 • 3 v 4,42%
 • 10 v 12,99%
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta 0,67%
 • 1 kk 0,31%
 • 1 v 3,74%
 • 3 v -
 • 10 v 4,23%
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v 7,28%
 • 2 v 3,83%
 • 3 v 1,45%
 • 5 v 1,74%
 • 10 v 1,23%
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v 3,74%
 • 2 v -
 • 3 v -
 • 5 v -
 • 10 v 0,42%
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v 1,42
 • 3 v 0,12
 • 5 v 0,27
 • 7 v 0,24
 • 10 v 0,28
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 2,74
 • 3 v. 3,44
 • 5 v. 4,63
 • 7 v. 4,11
 • 10 v. 3,81
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. 2,70
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2023
 • 0,21%
 • 1,46%
 • 2,33%
 • 3,69%
 • 7,88%
 • 2022
 • -2,46%
 • -3,93%
 • -1,22%
 • 3,81%
 • -3,90%
 • 2021
 • 0,48%
 • 0,94%
 • -0,20%
 • -0,81%
 • 0,41%
 • 2020
 • -8,15%
 • 5,79%
 • 1,76%
 • 1,70%
 • 0,56%
 • 2019
 • 1,77%
 • 1,46%
 • 0,36%
 • 1,32%
 • 5,00%
 • 2018
 • -0,83%
 • -1,79%
 • 0,62%
 • -2,16%
 • -4,12%
 • 2017
 • 1,27%
 • 1,39%
 • 0,52%
 • 0,68%
 • 3,91%
 • 2016
 • -2,43%
 • -0,64%
 • 2,48%
 • 1,30%
 • 0,64%
 • 2015
 • 0,89%
 • -0,60%
 • -1,31%
 • 1,87%
 • 0,81%
 • 2014
 • 1,28%
 • 1,56%
 • 0,14%
 • -0,84%
 • 2,14%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu rahasto-osuuden arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.01.2024

Salkku (Arvopaperilaji)

  Salkku (Alue)

   Salkku (Maa)

    Salkku (Valuutta)

     Joukkolainat (Maturiteetti)

      • Tunnusluvut* 31.01.2024

      • Efektiivinen tuotto
      • 4,96%
      • Modifioitu duraatio
      • 1,34
      • Keskimääräinen luottoluokitus
      • A - BBB
      • Keskimääräinen juoksuaika
      • 1,98 v

      *Tunnusluvuista

      Efektiivinen tuotto
      Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
      Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

      Modifioitu duraatio
      Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

      Keskimääräinen luottoluokitus
      Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

      Tunnusluvuista
      Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
      • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.01.2024

      • Valuutta

      • Maturiteetti

      • Osuus (%)

      • Net Cash
      • Euro
      • 5,09
      • Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028
      • Euro
      • 3-5 vuotta
      • 2,31
      • Lloyds Bank Corporate Market 4.125% 30-05-2027
      • Euro
      • 3-5 vuotta
      • 2,25
      • JPMorgan Chase & Co 4.493% MULTI 24-03-2031
      • Yhdysvaltain Dollari
      • > 7 vuotta
      • 2,14
      • Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032 EUR SWAP 5Y
      • Euro
      • > 7 vuotta
      • 2,06
      • Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026
      • Euro
      • 1-3 vuotta
      • 2,03
      • BPCE SA 3.25% 11-01-2028
      • Yhdysvaltain Dollari
      • 3-5 vuotta
      • 1,99
      • Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028
      • Euro
      • 3-5 vuotta
      • 1,80
      • Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09-2029
      • Yhdysvaltain Dollari
      • 5-7 vuotta
      • 1,78
      • Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028
      • Euro
      • 3-5 vuotta
      • 1,66

      Palkkiot

      • Palkkiot

      • %

      • Hallinnolliset kulut % (Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
      • 0,60
      • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
      • 0,60
      • Tuottosidonnainen palkkio
      • Ei

      Esitteet ja katsaukset

      • Asiakirja

      • Avaintietoasiakirja
      • Säännöt
      • Virallinen rahastoesite
      • Vuosikertomus
      • Puolivuotiskatsaus

      Basic data

      • Rahastoraportti

      Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

      Avaintietoasiakirjassa (KID) esitetyt hallinnolliset kulut* kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana. Kokonaiskulut päivitetään Rahastot Nyt -palveluun pääasiallisesti vain kerran vuodessa, yleensä maaliskuussa. Vaihtoehtoisesti avaintietoasiakirjassa esitetään arvio hallinnollisista kuluista, jos hallinnointipalkkio on muuttunut vuodenvaihteen jälkeen. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
      Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
      Transaktiokulut ovat arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä vuoden aikana.
      Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.
      Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli se on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
      Lisätietoa palkkioista ja kuluista on saatavilla avaintietoasiakirjasta, rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
      Nordea-pankki ja muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.
      * Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut (sisältää hallinnointipalkkion)

      Perustiedot

      • Rahaston nimi
      • Sijoitusrahasto Nordea Korkotuotto A kasvu
      • Morningstar 31.01.2024
      • 5
      • SFDR-kategoria
      • 8
      • Perusvaluutta
      • EUR
      • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
      • 136 milj.
      • Aloituspäivä
      • 03.05.2009
      • ISIN
      • FI0008814512
      • Vertailuindeksi
      • 3-month Euribor (1.1.23)
      • Rahastokategoria
      • Korkorahasto
      • Salkunhoitaja
      • Jacob Topp
      • Rahastoyhtiö
      • Nordea Funds Oy
      • Jakaa tuottoa
      • Ei
      • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
      • 10
      • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
      • 10

      Riski

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Pienempi riskiSuurempi riski
      Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

      Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoasiakirjasta.

      Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

      Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

      SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

      Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

      Sijoitusstrategia
      Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.

      Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
      Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

      Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
      Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

      Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
      Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
      Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

      Tärkeää tietoa

      Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.