Nordea Funds, Suomi

Korko Varovainen A

Osuus 10,522 per 01.03

Rahasto lyhyesti

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat


 • ammattimaisesti hoidetun sijoituksen

 • sijoittaa maailmanlaajuisille korkomarkkinoille

 • tavoitella pääoman arvon säilyttämistä hyvin matalalla riskillä


Rahasto noudattaa Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa.

Hallinnointipalkkio ja juoksevat kulut

Tämän syöttörahaston hallinnointipalkkio on 0,10 % p.a.; kohderahaston varoista ei peritä hallinnointipalkkiota. Syöttö- ja kohderahaston kokonaiskulujen (juoksevat kulut) arvioidaan olevan 0,15 % vuositasolla sen jälkeen, kun rahasto muuttui syöttörahastoksi 29.6.2020. Kun syöttörahasto sijoittaa kohderahastoon, kohderahaston varoista veloitetaan myös muita kuluja, kuten palkkio säilytysyhteisölle tai merkintävero. Nämä kulut sisältyvät kohderahaston juokseviin kuluihin, ja ne heijastuvat myös syöttörahastoon.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

28.02.2023 - 29.02.2024
 • Korko Varovainen A
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Vuoden 2022 lopussa Fed lupasi jatkaa koronnostoja inflaation hidastamiseksi. Vuoden 2023 lopussa tilanne on päinvastainen. Inflaatio hidastui kehittyneissä maissa vuoden aikana yli puolella, ja nyt Fed arvioi laskevansa korkoa vuonna 2024 kaiken kaikkiaan 0,75 prosenttiyksikköä. Näin ollen sekä osakkeet että joukkolainat kehittyivät erittäin hyvin vuoden 2023 aikana. Korkosijoituksista parhaiten kehittyivät riskiyrityslainat ja kehittyvien markkinoiden joukkolainat. Myös kaikkien muiden korkosijoitusten, valtionlainat mukaan lukien, tuotot olivat kohtuulliset. Valuuttapositioissa Sveitsin frangi ja Englannin punta kehittyivät erittäin hyvin. Suurin häviäjä oli Japanin jeni, koska Japanin keskuspankki ei ole halunnut antaa korkojen nousta merkittävästi.

Rahasto-osuus kehittyi hyvin sekä absoluuttisesti että suhteessa vertailuindeksiin. Rahasto hyötyi eniten korkealaatuisista valtionlainoista, kuten USA:n, Saksan ja Australian lainoista. Kehitystä tukivat myös yrityslainat, riskiyrityslainat, vakuudelliset joukkolainat ja kehittyvien markkinoiden joukkolainat. Kehitystä jarruttivat hieman USD/EUR- ja JPY/EUR-valuuttapositiot.

PVM: 29.02.2024
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 0,40%
 • 1 kk 0,09%
 • 1 v 5,02%
 • 3 v 4,24%
 • 10 v 2,56%
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta 0,66%
 • 1 kk 0,31%
 • 1 v 3,59%
 • 3 v 3,55%
 • 10 v 0,63%
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v 5,02%
 • 2 v 2,16%
 • 3 v 1,39%
 • 5 v 0,68%
 • 10 v 0,25%
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v 3,59%
 • 2 v 2,05%
 • 3 v 1,17%
 • 5 v 0,55%
 • 10 v 0,06%
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v 0,50
 • 3 v -0,07
 • 5 v 0,04
 • 7 v 0,02
 • 10 v 0,02
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 1,77
 • 3 v. 2,02
 • 5 v. 1,86
 • 7 v. 1,57
 • 10 v. 1,32
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. 1,71
 • 3 v. 1,93
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2023
 • 1,20%
 • 0,26%
 • 0,96%
 • 2,70%
 • 5,21%
 • 2022
 • -1,46%
 • -1,77%
 • 0,11%
 • 0,79%
 • -2,33%
 • 2021
 • -0,54%
 • 0,37%
 • 0,52%
 • -0,11%
 • 0,24%
 • 2020
 • -1,92%
 • 1,57%
 • 0,22%
 • 0,06%
 • -0,10%
 • 2019
 • 0,03%
 • 0,08%
 • 0,03%
 • -0,04%
 • 0,10%
 • 2018
 • -0,11%
 • -0,11%
 • -0,08%
 • -0,10%
 • -0,40%
 • 2017
 • -0,09%
 • -0,10%
 • -0,08%
 • -0,08%
 • -0,35%
 • 2016
 • -0,03%
 • -0,02%
 • -0,03%
 • -0,06%
 • -0,13%
 • 2015
 • 0,02%
 • -0,04%
 • 0,00%
 • 0,01%
 • -0,01%
 • 2014
 • 0,03%
 • 0,08%
 • 0,04%
 • -0,06%
 • 0,07%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu rahasto-osuuden arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.01.2024

Salkku (Arvopaperilaji)

  Salkku (Alue)

   Salkku (Maa)

    Salkku (Valuutta)

     Joukkolainat (Maturiteetti)

      • Tunnusluvut* 31.01.2024

      • Efektiivinen tuotto
      • 4,51%
      • Modifioitu duraatio
      • 1,65
      • Keskimääräinen luottoluokitus
      • AAA - AA
      • Keskimääräinen juoksuaika
      • 3,91 v

      *Tunnusluvuista

      Efektiivinen tuotto
      Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
      Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

      Modifioitu duraatio
      Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

      Keskimääräinen luottoluokitus
      Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

      Tunnusluvuista
      Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
      • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.01.2024

      • Valuutta

      • Maturiteetti

      • Osuus (%)

      • Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fd Y-EUR
      • Euro
      • 99,31
      • Net Cash
      • Euro
      • 0,69

      Palkkiot

      • Palkkiot

      • %

      • Hallinnolliset kulut % (Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
      • 0,42
      • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
      • 0,35
      • Tuottosidonnainen palkkio
      • Ei

      Esitteet ja katsaukset

      • Asiakirja

      • Avaintietoasiakirja
      • Säännöt
      • Virallinen rahastoesite
      • Vuosikertomus
      • Puolivuotiskatsaus

      Basic data

      • Rahastoraportti

      Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

      Avaintietoasiakirjassa (KID) esitetyt hallinnolliset kulut* kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana. Kokonaiskulut päivitetään Rahastot Nyt -palveluun pääasiallisesti vain kerran vuodessa, yleensä maaliskuussa. Vaihtoehtoisesti avaintietoasiakirjassa esitetään arvio hallinnollisista kuluista, jos hallinnointipalkkio on muuttunut vuodenvaihteen jälkeen. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
      Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
      Transaktiokulut ovat arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä vuoden aikana.
      Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.
      Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli se on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
      Lisätietoa palkkioista ja kuluista on saatavilla avaintietoasiakirjasta, rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
      Nordea-pankki ja muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.
      * Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut (sisältää hallinnointipalkkion)

      Perustiedot

      • Rahaston nimi
      • Sijoitusrahasto Nordea Korko Varovainen A kasvu
      • SFDR-kategoria
      • 6
      • Perusvaluutta
      • EUR
      • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
      • 48 milj.
      • Aloituspäivä
      • 12.02.2009
      • ISIN
      • FI0008814280
      • Vertailuindeksi
      • 1-month Euribor (14.12.20)
      • Rahastokategoria
      • Korkorahasto
      • Salkunhoitaja
      • Nordea Investment Management (syöttörahasto/ matarfond/ feeder fund 29.6.20)
      • Rahastoyhtiö
      • Nordea Funds Oy
      • Jakaa tuottoa
      • Ei
      • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
      • 10
      • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
      • 10

      Riski

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Pienempi riskiSuurempi riski
      Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

      Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoasiakirjasta.

      Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

      Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.

      Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
      Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
      Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

      • Rahasto
      • 92,6
      CO2-tonnia/
      milj. USD

      Hiilijalanjälki
      Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa rahaston sijoituksiin. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen.
      Hiilijalanjälki kuvaa rahaston tilannetta laskentahetkellä. Laskelmat eivät kata epäsuoria päästöjä eivätkä ole täydellisiä. Hiilijalanjälki ei kuvaa sijoitusten mahdollisuutta edistää vähähiilistä yhteiskuntaa.
      Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan Lähde: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. Päivitetään kuukausittain.

      Tärkeää tietoa

      Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.