Nordea Funds, Finland

Emerging Market Equities

Kurs 307,11 per 29.09

Om investeringsvalget

Dette fondet kan passe for deg som


 • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje

 • primært ønsker å investere i fremvoksende aksjemarkeder der både avkastningspotensialet og risikoene ofte er større enn i de modne markedene


I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Avkastning

Historisk avkastning

28.09.2022 - 28.09.2023
 • Emerging Market Equities
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 28.09.2023
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Investeringsvalg
 • HIÅ 13,28%
 • 1 mnd. -1,57%
 • 1 år 16,34%
 • 3 år 8,92%
 • 10 år 111,06%
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ 10,00%
 • 1 mnd. -3,04%
 • 1 år 10,06%
 • 3 år 7,47%
 • 10 år 115,14%
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Investeringsvalg
 • 1 år 16,34%
 • 2 år -1,07%
 • 3 år 2,89%
 • 5 år 6,77%
 • 10 år 7,76%
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 10,06%
 • 2 år -0,95%
 • 3 år 2,43%
 • 5 år 6,08%
 • 10 år 7,96%
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år 0,56
 • 3 år 0,09
 • 5 år 0,33
 • 7 år 0,38
 • 10 år 0,42
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år 19,52
 • 3 år 13,95
 • 5 år 14,24
 • 7 år 12,96
 • 10 år 13,35
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år 4,76
 • 3 år 4,99
 • 5 år 4,30
 • 7 år 3,95
 • 10 år 3,90
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2023
 • 12,83%
 • 4,86%
 • -4,25%
 • 2022
 • -8,87%
 • -0,52%
 • -5,97%
 • 3,10%
 • -12,11%
 • 2021
 • 5,12%
 • 4,06%
 • -6,53%
 • -2,33%
 • -0,12%
 • 2020
 • -9,04%
 • 5,84%
 • 7,19%
 • 8,93%
 • 12,41%
 • 2019
 • 10,96%
 • 1,28%
 • 3,30%
 • 10,19%
 • 27,92%
 • 2018
 • -2,78%
 • -6,46%
 • -0,13%
 • -2,98%
 • -11,89%
 • 2017
 • 9,85%
 • 1,03%
 • 1,27%
 • 10,47%
 • 24,17%
 • 2016
 • -0,88%
 • 1,71%
 • 5,13%
 • 4,58%
 • 10,83%
 • 2015
 • 7,28%
 • -2,91%
 • -9,67%
 • 6,15%
 • -0,14%
 • 2014
 • -2,35%
 • 11,99%
 • -3,85%
 • 11,71%
 • 17,46%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.07.2023

Portefølje (Verdipapir)

  Portefølje (Region)

   Portefølje (Land)

    Portefølje (Valuta)

     Aksjer (Sektor)

      Effektiv rente
      Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

      Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
      Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
      Gjennomsnittlig rating
      Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
      Effektiv løpetid
      Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
      • 10 største investeringer 31.07.2023

      • Land

      • Sektor

      • % av portefølje

      • Taiwan Semiconductor Manufacturing
      • Taiwan
      • Informasjonsteknikk
      • 9,04
      • Samsung Electronics
      • Sør-Korea
      • Informasjonsteknikk
      • 8,07
      • Prosus
      • Nederland
      • Kapitalvarer og tjenester
      • 6,24
      • Grupo Mexico
      • Mexico
      • Materialer
      • 3,23
      • Alibaba Group Holding ADR
      • Kina
      • Kapitalvarer og tjenester
      • 3,08
      • Fubon Financial Holding
      • Taiwan
      • Finans
      • 2,83
      • Hyundai Motor
      • Sør-Korea
      • Kapitalvarer og tjenester
      • 2,51
      • Bank Mandiri Persero
      • Indonesia
      • Finans
      • 2,35
      • LG Chem
      • Sør-Korea
      • Materialer
      • 2,29
      • Itausa
      • Brasil
      • Finans
      • 2,11

      Priser

      • Omkostninger

      • %

      • Løpende kostnader % (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
      • 1,61
      • Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %
      • 1,60
      • Returprovisjon, i %
      • 1,00

      Dokumenter

      • Dokumenter

      • PRIIPs KID
      • Vedtekter
      • Prospekt
      • Årsrapport
      • Halvårsrapport

      Basic data

      • Faktaark

      Fakta

      • Navn
      • Nordea Emerging Market Equities Fund Growth
      • Morningstar 31.08.2023
      • 3
      • SFDR klassifisering
      • 8
      • Basisvaluta
      • EUR
      • Valutasikring
      • Ikke valutasikret
      • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
      • 788 mill.
      • Etableringsdato
      • 01.06.2005
      • ISIN
      • FI0008813316
      • Benchmark
      • MSCI Emerging Markets NTR (1.1.08)
      • Kategori
      • Emerging Markets aksjefond
      • Forvalter
      • Martin Junker Nielsen
      • Selskap
      • Nordea Funds Ltd.
      • Utbyttebetalende
      • Nei

      Risiko

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      Lavere risikoHøyere risiko
      Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

      Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

      Bærekraftsrelaterte opplysninger

      Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre.

      Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

      Investeringsstrategi
      Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

      Bærekraftsindikatorer
      Bærekraftsindikatorer brukes til å måle miljø & sosiale karateristikker og oppnåelsen av bærekraftig investeringsmål. Indikatorene er valgt på fondsnivå avhengig av relevans og datadekning.

      Nordeas policy for fossilt brensel
      Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

      Sektor- og verdibasert ekskludering
      Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

      Nordeas policy for ansvarlige investeringer
      Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
      Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

      Policy for god eierstyring
      En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

      • Inv.valg
      • 246,9
      Tonn CO2/
      mill. USD
      • Benchmark
      • 323,4

      Karbonfotavtrykk
      Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer.
      I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.
      Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.
      Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.
      Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

      Integrering av negative bærekraftseffekter (PAI)
      Den miljømessige og sosiale påvirkningen av aktiviteter i selskapene vi investerer i, vurderes kontinuerlig gjennom integrering av de viktigste negative konsekvensene på bærekraftsfakto-rer (Principal Adverse Impact, PAI). PAI-indikatorer brukes til å styre risiko, men kan også brukes proaktivt i investeringsprosessen, på samme måte med andre finansielle data. Ek-sempler på anvendte PAI-indikatorer er CO2-avtrykk, energiforbruk og overholdelse av UNGC-prinsipper eller OECD-retningslinjer for multinasjonale selskaper. PAI-indikatorene vurderes for andelen av beholdninger hvor data er tilgjengelig.

      Disclaimer

      Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.