Nordea Invest

Globale Aktier Indeks KL

Indre værdi 192,71 pr. 23-06

Om fonden

Nordea Invest Globale Aktier Indeks investerer globalt i børsnoterede aktier. Fonden er passivt forvaltet, hvilket vil sige at porteføljen er sammensat med henblik på at afspejle fondens indeks bedst muligt. Fonden kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

22-06-2020 - 22-06-2021
 • Globale Aktier Indeks KL
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 22-06-2021
 • Akkumuleret afkast (%)

 • ÅTD

 • 1 md

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
 • ÅTD 15,37%
 • 1 md 4,49%
 • 1 år 29,52%
 • 3 år 45,96%
 • 10 år -
 • Akkumuleret afkast (%) Benchmark
 • ÅTD 15,47%
 • 1 md 4,55%
 • 1 år 29,47%
 • 3 år 45,81%
 • 10 år -
 • Annualiseret afkast (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualiseret afkast (%) Afdeling
 • 1 år 29,52%
 • 2 år 16,20%
 • 3 år 13,43%
 • 5 år 13,13%
 • 10 år -
 • Annualiseret afkast (%) Benchmark
 • 1 år 29,47%
 • 2 år 16,09%
 • 3 år 13,40%
 • 5 år 13,28%
 • 10 år -
 • Risikonøgletal

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risikonøgletal Sharpe Ratio
 • 1 år 3,95
 • 3 år 0,52
 • 5 år 0,63
 • 7 år 0,62
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardafvigelse
 • 1 år 8,15
 • 3 år 28,39
 • 5 år 22,76
 • 7 år 20,64
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år 0,28
 • 3 år 0,25
 • 5 år 0,36
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvote
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Afkast i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 9,15%
 • 2020
 • -18,80%
 • 16,33%
 • 3,24%
 • 9,29%
 • 6,58%
 • 2019
 • 14,55%
 • 2,48%
 • 4,75%
 • 5,43%
 • 29,65%
 • 2018
 • -5,19%
 • 8,64%
 • 5,49%
 • -11,85%
 • -4,22%
 • 2017
 • 4,89%
 • -2,47%
 • 1,09%
 • 3,83%
 • 7,38%
 • 2016
 • -5,18%
 • 3,53%
 • 3,78%
 • 8,20%
 • 10,23%
 • 2015
 • 15,28%
 • -3,49%
 • -8,52%
 • 8,43%
 • 10,35%
 • 2014
 • 1,24%
 • 5,42%
 • 5,86%
 • 5,53%
 • 19,22%
 • 2013
 • 10,35%
 • -0,53%
 • 3,69%
 • 5,95%
 • 20,59%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
 • Fra
 • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-04-2021

Aktier (Region)

  Aktier (Land)

   Aktier (Sektor)

    • 10 største beholdninger pr. 29-04-2021

    • Land

    • Sektor

    • % af beholdning

    • Apple
    • USA
    • It
    • 3,96
    • Microsoft
    • USA
    • It
    • 3,17
    • Amazon.com
    • USA
    • Cyklisk forbrug
    • 2,59
    • Alphabet
    • USA
    • Kommunikationstjenester
    • 2,52
    • Other Assets and Liabilities
    • Danske Kroner
    • 1,63
    • Facebook
    • USA
    • Kommunikationstjenester
    • 1,38
    • Tesla
    • USA
    • Cyklisk forbrug
    • 0,90
    • JPMorgan Chase
    • USA
    • Finans
    • 0,83
    • Johnson & Johnson
    • USA
    • Medicinal
    • 0,77
    • Visa
    • USA
    • It
    • 0,71

    Omkostninger

    • Omkostninger

    • Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
    • 0,58
    • Indirekte handelsomkostninger, %
    • 0,01
    • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
    • 0,55
    • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
    • 0,10
    • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
    • 0,10

    Informationsmateriale

    • Dokumenter

    • Central investorinformation
    • Vedtægter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Information om priser

    Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

    Information

    • Navn
    • Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL
    • Morningstar 31-05-2021
    • 4
    • SFDR klassificering
    • Artikel 6
    • Basisvaluta
    • DKK
    • Formue (Basisvaluta)
    • 2.422 mio.
    • Startdato
    • 19-11-2012
    • ISIN
    • DK0060451623
    • Benchmark
    • MSCI World med nettoudbytte reinvesteret.
    • Kategori
    • Aktiefond
    • Ansvarlig forvalter
    • Ruben Knudsen
    • Administrationsselskab
    • Nordea Fund Management

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lav risiko Høj risiko
    Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

    Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

    Bæredygtighed i fonden

    Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

    Politik for ansvarlige investeringer.
    Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

    Vurdering af virksomhedsledelse
    Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

    • Fond
    • 138,9
    Ton CO2/
    mio. USD
    • Benchmark
    • 138,1

    Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
    Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
    Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
    Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

    Disclaimer

    Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.