Værdipapirfonden Nordea Invest

Portefølje Fleksibel

Indre værdi 217,56 pr. 23-06

Om fonden

Portefølje Fleksibel indeholder aktive positioner indenfor aktier, kreditobligationer og varighed (løbetid) på obligationerne i porteføljen, og kan også investere i likvide alternative investeringer. Fonden anvendes i Nordea Private Banking, Premium og Bæredygtig Portefølje.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

23-06-2020 - 23-06-2021
 • Portefølje Fleksibel
 • Fra
 • Til
Dato: 23-06-2021
 • Akkumuleret afkast (%)

 • ÅTD

 • 1 md

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
 • ÅTD 10,78%
 • 1 md 2,52%
 • 1 år 20,43%
 • 3 år 32,15%
 • 10 år -
 • Annualiseret afkast (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualiseret afkast (%) Afdeling
 • 1 år 20,43%
 • 2 år 13,85%
 • 3 år 9,74%
 • 5 år 6,82%
 • 10 år -
 • Risikonøgletal

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risikonøgletal Sharpe Ratio
 • 1 år 2,98
 • 3 år 1,08
 • 5 år 0,79
 • 7 år 0,92
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardafvigelse
 • 1 år 6,34
 • 3 år 8,95
 • 5 år 8,79
 • 7 år 9,10
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvote
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Afkast i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 6,07%
 • 2020
 • 7,13%
 • 3,95%
 • 2,70%
 • 5,75%
 • 20,94%
 • 2019
 • 4,32%
 • 2,74%
 • 0,61%
 • -4,01%
 • 3,50%
 • 2018
 • 6,97%
 • -1,09%
 • -0,92%
 • -4,73%
 • -0,12%
 • 2017
 • 5,07%
 • -3,18%
 • 2,35%
 • -0,04%
 • 4,08%
 • 2016
 • 14,55%
 • -0,06%
 • 1,06%
 • -6,86%
 • 7,75%
 • 2015
 • 3,67%
 • -6,56%
 • 5,35%
 • -0,13%
 • 1,91%
 • 2014
 • 0,95%
 • 3,97%
 • 6,66%
 • 4,17%
 • 16,61%
 • 2013
 • 12,54%
 • -0,74%
 • -0,04%
 • 3,30%
 • 15,36%
 • 2012
 • 0,04%
 • 2,04%
 • -1,96%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
 • Fra
 • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-04-2021
 • 10 største beholdninger pr. 29-04-2021

 • Land / Valuta

 • Sektor / Løbetid

 • % af beholdning

 • Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO AR T
 • Danske Kroner
 • < 1 år
 • 5,99
 • Nykredit Realkredit 1% 10-01-2021 SDO AR H
 • Danske Kroner
 • < 1 år
 • 5,16
 • Nykredit Realkredit 1% 04-01-2022 SDO AR H
 • Danske Kroner
 • < 1 år
 • 4,83
 • Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR
 • Euro
 • 3,89
 • Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund Y-DKK
 • 3,87
 • Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E
 • Danske Kroner
 • > 7 år
 • 2,80
 • Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Y-EUR
 • Euro
 • 18,36
 • Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK
 • 18,25
 • Other Assets and Liabilities
 • Danske Kroner
 • 18,00
 • Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR
 • 11,02

Omkostninger

 • Omkostninger

 • Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
 • 2,08
 • Indirekte handelsomkostninger, %
 • 0,36
 • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
 • 2,01
 • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
 • 0,20
 • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
 • 0,20

Informationsmateriale

 • Dokumenter

 • Central investorinformation
 • Prospekt

Basic data

 • Faktaark

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information

 • Navn
 • Portefølje Fleksibel
 • SFDR klassificering
 • Artikel 6
 • Basisvaluta
 • DKK
 • Formue (Basisvaluta)
 • 8.986 mio.
 • Startdato
 • 23-02-2012
 • ISIN
 • DK0060300929
 • Benchmark
 • Intet benchmark
 • Kategori
 • Alternativ fond
 • Ansvarlig forvalter
 • Nordea Multi Assets
 • Administrationsselskab
 • Nordea Fund Management
 • Beskatning ved frie midler
 • Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
 • Udbyttebetalende
 • Nej

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lav risiko Høj risiko
Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

Bæredygtighed i fonden

Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Disclaimer

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.