Nordea Invest

Virksomhedsobligationer Højrente KL 1

Indre værdi 113,90 pr. 23-06

Om fonden

Andelsklassen investerer i virksomhedsobligationer der hovedsageligt er udstedt af amerikanske virksomheder med High Yield status, men investerer også i obligationer fra Europa og Emerging Market. Fondens ansvarlige forvalter er Aegon, baseret i USA, der har en lang erfaring med virksomhedsobligationer af denne type og foretager gennemgående analyser af virksomhederne for at vælge de obligationer der giver det bedste afkast/risiko forhold. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der blandt andet fokuseres på den overordnede udvikling i de enkelte regioners økonomi, og dennes påvirkning på de virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtigelsen.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

22-06-2020 - 22-06-2021
 • Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 22-06-2021
 • Akkumuleret afkast (%)

 • ÅTD

 • 1 md

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
 • ÅTD 3,12%
 • 1 md 0,92%
 • 1 år 12,97%
 • 3 år 11,23%
 • 10 år 57,50%
 • Akkumuleret afkast (%) Benchmark
 • ÅTD 2,52%
 • 1 md 0,93%
 • 1 år 11,70%
 • 3 år 15,01%
 • 10 år 69,45%
 • Annualiseret afkast (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualiseret afkast (%) Afdeling
 • 1 år 12,97%
 • 2 år 3,81%
 • 3 år 3,61%
 • 5 år 4,27%
 • 10 år 4,65%
 • Annualiseret afkast (%) Benchmark
 • 1 år 11,70%
 • 2 år 4,96%
 • 3 år 4,77%
 • 5 år 4,90%
 • 10 år 5,42%
 • Risikonøgletal

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risikonøgletal Sharpe Ratio
 • 1 år 4,20
 • 3 år 0,23
 • 5 år 0,34
 • 7 år 0,26
 • 10 år 0,44
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardafvigelse
 • 1 år 3,04
 • 3 år 18,61
 • 5 år 14,54
 • 7 år 12,69
 • 10 år 11,18
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år 0,50
 • 3 år 1,94
 • 5 år 1,56
 • 7 år 1,54
 • 10 år 1,39
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvote
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Afkast i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 1,12%
 • 2020
 • -16,77%
 • 9,84%
 • 4,59%
 • 6,27%
 • 1,62%
 • 2019
 • 5,99%
 • 1,86%
 • 0,46%
 • 2,35%
 • 11,01%
 • 2018
 • -1,57%
 • -0,12%
 • 1,24%
 • -4,90%
 • -5,35%
 • 2017
 • 2,23%
 • 1,96%
 • 1,13%
 • -0,30%
 • 5,09%
 • 2016
 • 2,25%
 • 3,55%
 • 5,47%
 • 1,30%
 • 13,12%
 • 2015
 • 1,87%
 • -0,15%
 • -5,10%
 • -1,74%
 • -5,14%
 • 2014
 • 3,23%
 • 2,25%
 • -1,85%
 • 0,18%
 • 3,78%
 • 2013
 • 1,72%
 • -1,32%
 • 1,58%
 • 3,26%
 • 5,29%
 • 2012
 • 6,49%
 • 0,90%
 • 5,15%
 • 3,89%
 • 17,38%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
 • Fra
 • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-04-2021

Obligationer (Land)

  Obligationer (Valuta)

   • Nøgletal 31-05-2021

   • Varighed
   • 5,53
   • Modificeret Varighed
   • 3,82
   • Effektiv rente
   • 3,44
   • Gennemsnitlig rating (S&P)
   • B

   Om nøgletal

   Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.
   • 10 største beholdninger pr. 29-04-2021

   • Land / Valuta

   • Sektor / Løbetid

   • % af beholdning

   • GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040
   • US Dollar
   • > 7 år
   • 1,11
   • Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026
   • US Dollar
   • 5-7 år
   • 1,04
   • Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025
   • Euro
   • 3-5 år
   • 1,03
   • ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027
   • Euro
   • 5-7 år
   • 1,03
   • Scientific Games Internation 5.5% 15-02-2026
   • Euro
   • 3-5 år
   • 0,94
   • Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024
   • US Dollar
   • > 7 år
   • 0,92
   • UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032
   • US Dollar
   • > 7 år
   • 0,82
   • Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028
   • Euro
   • > 7 år
   • 0,76
   • HCA Inc 5.875% 15-02-2026
   • US Dollar
   • 3-5 år
   • 0,74
   • Constellium SE 4.25% 15-02-2026
   • Euro
   • 3-5 år
   • 0,72

   Omkostninger

   • Omkostninger

   • Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
   • 1,23
   • Indirekte handelsomkostninger, %
   • 0,13
   • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
   • 1,15
   • Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
   • 0,50
   • Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)
   • 0,05

   Informationsmateriale

   • Dokumenter

   • Central investorinformation
   • Vedtægter
   • Prospekt
   • Årsrapport
   • Halvårsrapport

   Basic data

   • Faktaark

   Information om priser

   Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

   Information

   • Navn
   • Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1
   • Morningstar 31-05-2021
   • 3
   • SFDR klassificering
   • Artikel 6
   • Basisvaluta
   • DKK
   • Formue (Basisvaluta)
   • 2.300 mio.
   • Startdato
   • 16-10-2000
   • ISIN
   • DK0016067432
   • Benchmark
   • ICE BofAML Global HY Constrained (Hedged DKK)
   • Kategori
   • Obligationsfond
   • Ansvarlig forvalter
   • Aegon
   • Administrationsselskab
   • Nordea Fund Management
   • Beskatning ved frie midler
   • Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest

   Risiko

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Lav risiko Høj risiko
   Lavere forventet afkastHøjere forventet afkast

   Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

   Bæredygtighed i fonden

   Bæredygtighedsrisici er integreret i investeringsbeslutningerne, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale egenskaber eller målretter mod bæredygtige investeringer. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

   Politik for ansvarlige investeringer.
   Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

   Vurdering af virksomhedsledelse
   Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

   • Fond
   • 231,9
   Ton CO2/
   mio. USD
   • Benchmark
   • 358,4

   Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
   Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
   Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
   Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

   Disclaimer

   Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.