Premium Portefølje

1. Stabil - Premium

Indre værdi 128,23 pr. 23-06

Om fonden

Premium Portefølje er professionel pleje af din formue, hvor Nordeas specialister løbende tilpasser dine investeringer med udgangspunkt i den aftalte investeringsprofil og vores afkastforventninger.

Afkast

Det er 100 kr. blevet til

23-06-2020 - 23-06-2021
 • 1. Stabil - Premium
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 23-06-2021
 • Akkumuleret afkast (%)

 • ÅTD

 • 1 md

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret afkast (%) Afdeling
 • ÅTD 2,54%
 • 1 md 1,07%
 • 1 år 7,12%
 • 3 år 11,78%
 • 10 år -
 • Akkumuleret afkast (%) Benchmark
 • ÅTD 1,54%
 • 1 md 0,92%
 • 1 år 5,30%
 • 3 år 9,22%
 • 10 år -
 • Annualiseret afkast (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualiseret afkast (%) Afdeling
 • 1 år 7,12%
 • 2 år 4,37%
 • 3 år 3,78%
 • 5 år 3,42%
 • 10 år -
 • Annualiseret afkast (%) Benchmark
 • 1 år 5,30%
 • 2 år 3,18%
 • 3 år 2,98%
 • 5 år 2,66%
 • 10 år -
 • Risikonøgletal

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risikonøgletal Sharpe Ratio
 • 1 år 2,71
 • 3 år 0,53
 • 5 år 0,60
 • 7 år 0,65
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardafvigelse
 • 1 år 2,64
 • 3 år 7,73
 • 5 år 6,17
 • 7 år 5,43
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år 0,86
 • 3 år 1,12
 • 5 år 1,15
 • 7 år 1,16
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvote
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Afkast i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 1,19%
 • 2020
 • -4,68%
 • 4,94%
 • 1,36%
 • 3,19%
 • 4,62%
 • 2019
 • 3,75%
 • 1,14%
 • 1,21%
 • 0,34%
 • 6,56%
 • 2018
 • 0,16%
 • 0,51%
 • 0,32%
 • -2,35%
 • -1,38%
 • 2017
 • 1,66%
 • -0,53%
 • 1,00%
 • 0,82%
 • 2,97%
 • 2016
 • 1,82%
 • 1,30%
 • 1,38%
 • -0,17%
 • 4,38%
 • 2015
 • 3,27%
 • -2,83%
 • -0,45%
 • 0,95%
 • 0,85%
 • 2014
 • 1,61%
 • 1,28%

Eksporter værdier

Eksporter de indekserede afkast for afdelingen til et regneark ved at vælge den ønskede periode og enkeltklikke på
 • Fra
 • Til
Eksporter

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-04-2021

Portefølje (Aktivallokering)

  Aktier (Land)

   Aktier (Sektor)

    • 10 største beholdninger pr. 30-04-2021

    • Land / Valuta

    • Sektor / Løbetid

    • % af beholdning

    • Other Assets and Liabilities
    • Danske Kroner
    • 0,68

    Omkostninger

    • Omkostninger

    • Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
    • 0,79
    • Indirekte handelsomkostninger, %
    • 0,10
    • Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)
    • -

    Informationsmateriale

    • Dokumenter

    Basic data

    • Faktaark

    Information om priser

    Ovenstående ÅOP og indirekte handelsomkostninger er estimerede omkostninger. Beregningen af estimeret ÅOP og estimerede indirekte handelsomkostninger er baseret på en anslået fordeling mellem de fonde, der indgår i investeringsprofilen. Beregningen tager udgangspunkt i fondenes ÅOP og indirekte handelsomkostninger. Markedsudviklingen og løbende tilpasninger samt opdatering af de enkelte fondes ÅOP og indirekte handelsomkostninger kan betyde, at ovenstående procentsatser kan ændre sig. Estimeret ÅOP og estimerede indirekte handelsomkostninger opdateres årligt og ved væsentlige ændringer i de underliggende fondes ÅOP og indirekte handelsomkostninger (typisk ved udsving på mere end 0,05 %-point af de estimerede omkostninger i procent).
    Foruden estimeret ÅOP og estimerede indirekte handelsomkostninger betales der honorar for porteføljepleje af den gennemsnitlige formue, som er omfattet af aftalen.

    Information

    • Formue (Basisvaluta)
    • 0 mio.
    • Startdato
    • 24-02-2011
    • Kategori
    • Portefølje
    • Ansvarlig forvalter
    • Nordea Multi Assets
    • Beskatning ved frie midler
    • Afdelinger i porteføljen kan være lagerbeskattede.

    Risiko

    Disclaimer

    Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.