Nordea Funds, Sverige

Swedish Bond Stars A

Kurs 100,17 per 26-11

Om fonden

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet. Urvalet av värdepapper baseras på en kombination av finansiell analys och ESG-analys, d.v.s. hur bolagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning. Den genomsnittliga räntebindningstiden (duration) för innehaven i fonden är högst tre år, men riktvärdet är två år.

Om risk

Att spara i en fond innebär en risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta (Faktablad) för investerare.

Avkastning

Utveckling 100 kr

2021-02-02 - 2021-11-26
 • Swedish Bond Stars A
 • Jämförelseindex
 • Från
 • Till
Datum: 2021-11-26
 • Ackumulerad avkastning (%)

 • i år

 • 1 mån.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Ackumulerad avkastning (%) Fond
 • i år -0,40%
 • 1 mån. -0,19%
 • 1 år -0,40%
 • 3 år 0,15%
 • 10 år 5,48%
 • Ackumulerad avkastning (%) Jämförelseindex
 • i år -
 • 1 mån. -0,14%
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Avkastning i årstakt (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Avkastning i årstakt (%) Fond
 • 1 år -0,40%
 • 2 år 0,06%
 • 3 år 0,05%
 • 5 år 0,06%
 • 10 år 0,54%
 • Avkastning i årstakt (%) Jämförelseindex
 • 1 år -
 • 2 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Riskmått

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Riskmått Sharpekvot
 • 1 år -0,73
 • 3 år 0,06
 • 5 år 0,33
 • 7 år 0,46
 • 10 år 0,80
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Totalrisk (Standardavvikelse)
 • 1 år 0,47
 • 3 år 0,90
 • 5 år 0,72
 • 7 år 0,62
 • 10 år 0,57
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Aktiv risk (Tracking error)
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvot
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning under perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • -0,01%
 • -0,07%
 • -0,03%
 • 2020
 • -0,87%
 • 1,02%
 • 0,42%
 • 0,01%
 • 0,57%
 • 2019
 • 0,14%
 • 0,31%
 • -0,02%
 • -0,36%
 • 0,07%
 • 2018
 • 0,11%
 • 0,10%
 • -0,18%
 • -0,19%
 • -0,15%
 • 2017
 • 0,14%
 • 0,14%
 • 0,06%
 • -0,07%
 • 0,26%
 • 2016
 • 0,04%
 • 0,20%
 • 0,15%
 • 0,01%
 • 0,41%
 • 2015
 • 0,13%
 • -0,12%
 • -0,08%
 • -0,23%
 • -0,29%
 • 2014
 • 0,29%
 • 0,27%
 • 0,23%
 • 0,11%
 • 0,89%
 • 2013
 • 0,33%
 • 0,30%
 • 0,40%
 • 0,41%
 • 1,45%
 • 2012
 • 0,67%
 • 0,60%
 • 0,60%
 • 0,49%
 • 2,39%

Exportera kurser till Excel

Exportera kurser till Excel genom att välja en period och trycka på
 • Från
 • Till
Exportera

Innehav

Baserat på innehaven den 2021-09-30

Obligationer (Löptid)

  • Nyckeltal 2021-10-31

  • Modifierad duration
  • 1,88
  • Effektiv avkastning
  • 0,51
  • Genomsnittlig rating (S&P)
  • AA - A

  Om nyckeltal

  I allmänhet ska nyckeltal användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild baserat på ett antal antaganden som kommer påverka siffror och tolkningar. Aktiv förvaltning och ändringar i parametrar, så som: valutakurser, obligationspriser, avkastning, kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att effektiv avkastning av fonden kan ändras från dag till dag och ska inte förväxlas med förväntad avkastning. Effekter av valutasäkring i andelsklasser inkluderas inte i effektiv avkastning siffrorna.
  • De tio största innehaven 2021-09-30

  • Valuta

  • Löptid

  • % av portfölj

  • Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025
  • Svenska Kronor
  • 3-5 år
  • 9,56
  • Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025
  • Svenska Kronor
  • 3-5 år
  • 9,38
  • Skandinaviska Enskilda Banke 1% 18-12-2024
  • Svenska Kronor
  • 3-5 år
  • 8,09
  • Sveaskog AB FRN 26-09-2022
  • Svenska Kronor
  • < 1 år
  • 3,64
  • Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 11-06-2025
  • Svenska Kronor
  • 3-5 år
  • 3,38
  • Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022
  • Svenska Kronor
  • < 1 år
  • 2,61
  • Kinnevik AB FRN 15-03-2022
  • Svenska Kronor
  • < 1 år
  • 2,44
  • Essity AB FRN 17-01-2025
  • Svenska Kronor
  • 3-5 år
  • 2,25
  • Husqvarna AB FRN 01-03-2022
  • Svenska Kronor
  • < 1 år
  • 2,02
  • Stadshypotek AB 1% 03-09-2025
  • Svenska Kronor
  • 3-5 år
  • 10,33

  Priser

  • Avgifter

  • Årlig avgift, %
  • 0,30
  • Förvaltningsavgift, % (ingår i Årlig avgift)
  • 0,30
  • Resultatbaserad avgift
  • Nej
  • Normanbelopp (uppskattad kostnad för långsiktigt månadssparande), kr
  • 2054

  Informationsmaterial

  • Dokument

  • Faktablad
  • Fondbestämmelser/Fondstadgar
  • Informationsbroschyr/Prospekt
  • Helårsrapport
  • Halvårsrapport

  Basic data

  • Produktblad

  Information om priser

  Årlig avgift - är den totala årliga avgiften som tagits ur fonden föregående år, exklusive transaktionskostnader och vissa övriga kostnader, och redovisas för kalenderåret i fondens faktablad.
  Förvaltningsavgift – ingår i årlig avgift och är den avgift fondbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för fondens förvaltning. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år.

  Se fondens informationsbroschyr/prospekt för utförlig information kring fondens avgifter. För mer information kring avgifter och förklaring av övriga avgiftsbegrepp se nordea.se
  Såväl förvaltningsavgiften som övriga kostnader är avdragna från den kurs eller värdeutveckling som redovisas av banken och i media.

  Fondfakta

  • Fondnamn
  • Nordea Swedish Bond Stars A
  • Morningstar 2021-10-31
  • 4
  • SFDR klassificering
  • Artikel 8
  • Basvaluta
  • SEK
  • Fondförmögenhet (Basvaluta)
  • 2 769 milj.
  • Startdatum
  • 1988-01-22
  • ISIN
  • SE0000427817
  • Jämförelseindex
  • OMX/Nasdaq 1-3 yrs Mortgage
  • Kategori
  • Räntefonder
  • Ansvarig förvaltare
  • Charlotta Sjölander
  • Förvaltande fondbolag
  • Nordea Funds Ab
  • Utdelande
  • Nej
  • Minsta insättning, kr
  • 100

  Risk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lägre riskHögre risk
  Lägre möjlig avkastningHögre möjlig avkastning

  Att spara i en fond innebär en risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta för investerare.

  Hållbarhetsrelaterad information

  Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR) genom att tillämpa strategin för Starsfonder. Läs om hållbarhetsmetoder.

  Metod
  Den här fonden investerar i bolag med höga betyg för hur de hanterar frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Varje investering analyseras och betygssätts enligt vår egen analysmodell för att säkerställa att investeringar enbart sker i värdepapper utgivna av emittenter med, för fonden, godkänt ESG betyg. Bolagsdialog är en viktig del i utvärderingen både före investering och under tiden som värdepappret är ett innehav i fonden. Emittentens arbete med FN:s hållbarhetsmål är också en integrerad del i utvärderingen. Betygen utvärderas och uppdateras regelbundet, men som minst en gång om året

  Policy för fossila bränslen
  Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen, utformad i linje med FN:s Parisavtal, som exkluderar bolag inom branschen för fossila bränslen som saknar en strategi för omställning linje med avtalets klimatmål. Därmed investerar fonden inte i några bolag där mer än 5 % av bolagets omsättning är från utvinning av olja, gas eller kol, i bolag som använder kontroversiella utvinningsmetoder av olja och gas eller i elbolag som saknar en plan för att fasa ut kol.

  Exkluderingsfilter
  Fonden tillämpar utökade exkluderingsfilter. Förvaltaren avstår från investeringar i bolag och emittenter med en betydande del av sin omsättning från verksamhet som bedöms vara skadlig för miljön och/eller samhället i stort, inklusive fossila bränslen. Fondens förvaltare avstår även ifrån att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är från vapen och krigsmaterial, tobak, alkohol, spel och pornografi.

  Policy för ansvarsfulla investeringar
  Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär exempelvis att fonden inte kommer att investera i bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen. Inte heller i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende. Policyn begränsar också investeringar i kol och i olja från oljesand. Aktivt ägarskap är en viktig del, och i detta inkluderas röstning och närvaro vid årsstämmor, deltagande i valberedningar och bolagsdialoger. Gäller främst aktieägarskap men till viss del även ägande i obligationer.

  Utvärdering av bolagsstyrning
  En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Utvärderingen av bolagsstyrningen ingår i vår modell för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och bygger på en global standard för bästa praxis och omfattar ansvarsfrågor, skydd av aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.

  • Fond
  • 37,5
  Ton CO2/
  mio. USD
  • Index
  • 0,8

  Koldioxidavtryck
  Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar. I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex.
  Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.
  Så beräknar vi koldioxidavtryck.
  Källa: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materialet återges med tillåtelse. Måttet uppdateras månadsvis.

  Disclaimer

  Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.