Nordea Funds, Finland

Hållbarhetsfond Aktier Global

Kurs 161,12 per 26-11

Om fonden

En aktiefond som placerar på de globala aktiemarknaderna. Fondens förvaltare tillämpar en strategi kallad Enhanced index strategy. Det innebär att fonden till stor del följer index men förvaltarna väljer bort bolag som är dåliga på att hantera risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt bolagsstyrning. Fonden strävar också efter ett 25 procent lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex.

Om risk

Att spara i en fond innebär en risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta (Faktablad) för investerare.

Avkastning

Utveckling 100 kr

2020-11-25 - 2021-11-26
 • Hållbarhetsfond Aktier Global
 • Jämförelseindex
 • Från
 • Till
Datum: 2021-11-26
 • Ackumulerad avkastning (%)

 • i år

 • 1 mån.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Ackumulerad avkastning (%) Fond
 • i år 30,69%
 • 1 mån. 5,62%
 • 1 år 29,69%
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Ackumulerad avkastning (%) Jämförelseindex
 • i år 27,51%
 • 1 mån. 4,13%
 • 1 år 27,97%
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Avkastning i årstakt (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Avkastning i årstakt (%) Fond
 • 1 år 29,69%
 • 2 år 15,19%
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Avkastning i årstakt (%) Jämförelseindex
 • 1 år 27,97%
 • 2 år 14,51%
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Riskmått

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Riskmått Sharpekvot
 • 1 år 3,39
 • 3 år 1,03
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Totalrisk (Standardavvikelse)
 • 1 år 8,54
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Aktiv risk (Tracking error)
 • 1 år 2,27
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvot
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning under perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 11,54%
 • 4,81%
 • 3,37%
 • 2020
 • -14,63%
 • 9,16%
 • 6,43%
 • 1,57%
 • 0,73%
 • 2019
 • 14,74%
 • 3,75%
 • 6,40%
 • 3,47%
 • 31,05%

Exportera kurser till Excel

Exportera kurser till Excel genom att välja en period och trycka på
 • Från
 • Till
Exportera

Innehav

Baserat på innehaven den 2021-09-30

Aktier (Region)

  Aktier (Land)

   Aktier (Sektor)

    • De tio största innehaven 2021-09-30

    • Land

    • Sektor

    • % av portfölj

    • Apple
    • USA
    • IT
    • 3,83
    • Microsoft
    • USA
    • IT
    • 3,40
    • Alphabet
    • USA
    • Kommunikationstjänster
    • 3,37
    • Amazon.com
    • USA
    • Sällanköpsvaror och tjänster
    • 2,25
    • NVIDIA
    • USA
    • IT
    • 1,48
    • Home Depot
    • USA
    • Sällanköpsvaror och tjänster
    • 1,26
    • Bank of America
    • USA
    • Finans
    • 1,15
    • Taiwan Semiconductor Manufacturing
    • Taiwan
    • IT
    • 1,14
    • Bank of Montreal
    • Kanada
    • Finans
    • 1,05
    • United Rentals
    • USA
    • Industrivaror och tjänster
    • 1,00

    Priser

    • Avgifter

    • Årlig avgift, %
    • 0,90
    • Förvaltningsavgift, % (ingår i Årlig avgift)
    • 0,90
    • Resultatbaserad avgift
    • Nej

    Informationsmaterial

    • Dokument

    • Faktablad
    • Fondbestämmelser/Fondstadgar
    • Informationsbroschyr/Prospekt
    • Helårsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Produktblad

    Information om priser

    Årlig avgift - är den totala årliga avgiften som tagits ur fonden föregående år, exklusive transaktionskostnader och vissa övriga kostnader, och redovisas för kalenderåret i fondens faktablad.
    Förvaltningsavgift – ingår i årlig avgift och är den avgift fondbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för fondens förvaltning. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år.

    Se fondens informationsbroschyr/prospekt för utförlig information kring fondens avgifter. För mer information kring avgifter och förklaring av övriga avgiftsbegrepp se nordea.se
    Såväl förvaltningsavgiften som övriga kostnader är avdragna från den kurs eller värdeutveckling som redovisas av banken och i media.

    Fondfakta

    • Fondnamn
    • Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global
    • SFDR klassificering
    • Artikel 8
    • Basvaluta
    • EUR
    • Fondförmögenhet (Basvaluta)
    • 1 319 milj.
    • Startdatum
    • 2018-12-03
    • ISIN
    • FI4000349402
    • Jämförelseindex
    • MSCI ACWI
    • Kategori
    • Aktiefonder
    • Ansvarig förvaltare
    • Ruben Knudsen
    • Förvaltande fondbolag
    • Nordea Funds Ab
    • Utdelande
    • Nej
    • Minsta insättning, kr
    • 100

    Risk

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lägre riskHögre risk
    Lägre möjlig avkastningHögre möjlig avkastning

    Att spara i en fond innebär en risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta för investerare.

    Hållbarhetsrelaterad information

    Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR) genom att följa en strategi i linje med Nordeas Hållbara val. Läs om hållbarhetsmetoder.

    Metod
    Fonden investerar i bolag vars arbete med frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) har blivit betygsatt av Nordea eller av en extern dataleverantör. Bolag med de lägsta ESG-betygen exkluderas. Fonden strävar också efter ett 25 procent lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex.

    Policy för fossila bränslen
    Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen, utformad i linje med FN:s Parisavtal, som exkluderar bolag inom branschen för fossila bränslen som saknar en strategi för omställning linje med avtalets klimatmål. Därmed investerar fonden inte i några bolag där mer än 5 % av bolagets omsättning är från utvinning av olja, gas eller kol, i bolag som använder kontroversiella utvinningsmetoder av olja och gas eller i elbolag som saknar en plan för att fasa ut kol.

    Exkluderingsfilter
    Fonden tillämpar utökade exkluderingsfilter. Förvaltaren avstår från investeringar i bolag och emittenter med en betydande del av sin omsättning från verksamhet som bedöms vara skadlig för miljön och/eller samhället i stort, inklusive bolag inom fossila bränslen om bolaget saknar strategi för omställning i linje med vår policy. Fondens förvaltare avstår ifrån att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är från vapen och krigsmaterial, tobak, alkohol, spel och pornografi.

    Policy för ansvarsfulla investeringar
    Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär exempelvis att fonden inte kommer att investera i bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen. Inte heller i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende. Policyn begränsar också investeringar i kol och i olja från oljesand. Aktivt ägarskap är en viktig del, och i detta inkluderas röstning och närvaro vid årsstämmor, deltagande i valberedningar och bolagsdialoger. Gäller främst aktieägarskap men till viss del även ägande i obligationer.

    Utvärdering av bolagsstyrning
    En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Utvärderingen av bolagsstyrningen ingår i vår modell för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och bygger på en global standard för bästa praxis och omfattar ansvarsfrågor, skydd av aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.

    • Fond
    • 89,6
    Ton CO2/
    mio. USD
    • Index
    • 151,7

    Koldioxidavtryck
    Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar. I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex.
    Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.
    Så beräknar vi koldioxidavtryck.
    Källa: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materialet återges med tillåtelse. Måttet uppdateras månadsvis.

    Disclaimer

    Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.