Nordea Funds, Finland

Indienfond

Kurs 368,91 per 26-11

Om fonden

En aktiefond som placerar på aktiemarknaden i Indien. Fonden kan även placera på andra aktiemarknader i företag som har en betydande del av sin verksamhet mot den indiska marknaden. I förvaltningen tillämpas en placeringsstil som är lämpad för den indiska aktiemarknaden och som strävar efter att skapa mervärde under perioder av stora marknadsrörelser. Placeringsstilen kombinerar aktivt aktieurval, marknadstajming, diversifiering och riskhantering för att minska svängningarna. Nordea Indienfond är en så kallad matarfond. Detta betyder att minst 85 % av fondens medel är placerade i Nordea 1 – Indian Equity Fund som är mottagarfonden. Mottagerfonden förvaltas av ICICI Prudential AMC med säte i Mumbai, Indien.
Fonden har innehav i ca 60 företag. Antalet kan variera.

Om risk

Att spara i en fond innebär en risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta (Faktablad) för investerare.

Avkastning

Utveckling 100 kr

2020-11-26 - 2021-11-26
 • Indienfond
 • Jämförelseindex
 • Från
 • Till
Datum: 2021-11-26
 • Ackumulerad avkastning (%)

 • i år

 • 1 mån.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Ackumulerad avkastning (%) Fond
 • i år 49,24%
 • 1 mån. 0,17%
 • 1 år 58,77%
 • 3 år 57,35%
 • 10 år 249,62%
 • Ackumulerad avkastning (%) Jämförelseindex
 • i år 36,34%
 • 1 mån. 0,78%
 • 1 år 44,02%
 • 3 år 59,79%
 • 10 år 246,74%
 • Avkastning i årstakt (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Avkastning i årstakt (%) Fond
 • 1 år 58,77%
 • 2 år 19,66%
 • 3 år 16,31%
 • 5 år 12,21%
 • 10 år 13,33%
 • Avkastning i årstakt (%) Jämförelseindex
 • 1 år 44,02%
 • 2 år 17,61%
 • 3 år 16,91%
 • 5 år 14,66%
 • 10 år 13,24%
 • Riskmått

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Riskmått Sharpekvot
 • 1 år 3,16
 • 3 år 0,58
 • 5 år 0,51
 • 7 år 0,49
 • 10 år 0,58
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Totalrisk (Standardavvikelse)
 • 1 år 14,78
 • 3 år 26,99
 • 5 år 23,03
 • 7 år 22,21
 • 10 år 21,22
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Aktiv risk (Tracking error)
 • 1 år 9,18
 • 3 år 7,74
 • 5 år 6,77
 • 7 år 6,48
 • 10 år 6,52
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Informationskvot
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning under perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • 18,97%
 • 5,40%
 • 17,21%
 • 2020
 • -30,82%
 • 14,80%
 • 5,35%
 • 15,57%
 • -3,31%
 • 2019
 • 9,66%
 • 0,68%
 • -3,50%
 • 0,76%
 • 7,36%
 • 2018
 • -8,69%
 • 3,74%
 • -3,41%
 • 1,34%
 • -7,29%
 • 2017
 • 15,59%
 • -2,01%
 • -1,79%
 • 12,98%
 • 25,67%
 • 2016
 • -7,48%
 • 12,17%
 • 9,64%
 • 0,09%
 • 13,88%
 • 2015
 • 14,01%
 • -8,44%
 • -3,54%
 • 1,94%
 • 2,65%
 • 2014
 • 9,28%
 • 18,43%
 • 9,21%
 • 9,92%
 • 55,34%
 • 2013
 • -4,28%
 • -7,54%
 • -2,78%
 • 17,29%
 • 0,92%
 • 2012
 • 13,76%
 • -6,75%
 • 6,38%
 • -1,60%
 • 11,03%

Exportera kurser till Excel

Exportera kurser till Excel genom att välja en period och trycka på
 • Från
 • Till
Exportera

Innehav

Baserat på innehaven den 2021-09-30

Aktier (Sektor)

  • De tio största innehaven 2021-09-30

  • Land

  • Sektor

  • % av portfölj

  • Bharti Airtel
  • Indien
  • Kommunikationstjänster
  • 8,64
  • Other Assets and Liabilities
  • Euro
  • 7,34
  • Infosys
  • Indien
  • IT
  • 6,73
  • ICICI Bank
  • Indien
  • Finans
  • 5,64
  • Sun Pharmaceutical Industries
  • Indien
  • Hälsovård
  • 5,23
  • Oil & Natural Gas
  • Indien
  • Energi
  • 4,22
  • HCL Technologies
  • Indien
  • IT
  • 3,87
  • Axis Bank
  • Indien
  • Finans
  • 3,77
  • Hindalco Industries
  • Indien
  • Material
  • 3,64
  • Housing Development Finance
  • Indien
  • Finans
  • 3,58

  Priser

  • Avgifter

  • Årlig avgift, %
  • 1,85
  • Förvaltningsavgift, % (ingår i Årlig avgift)
  • 1,85
  • Resultatbaserad avgift
  • Nej
  • Normanbelopp (uppskattad kostnad för långsiktigt månadssparande), kr
  • 15654

  Informationsmaterial

  • Dokument

  • Faktablad
  • Fondbestämmelser/Fondstadgar
  • Informationsbroschyr/Prospekt
  • Helårsrapport
  • Halvårsrapport

  Basic data

  • Produktblad

  Information om priser

  Årlig avgift - är den totala årliga avgiften som tagits ur fonden föregående år, exklusive transaktionskostnader och vissa övriga kostnader, och redovisas för kalenderåret i fondens faktablad.
  Förvaltningsavgift – ingår i årlig avgift och är den avgift fondbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för fondens förvaltning. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år.

  Se fondens informationsbroschyr/prospekt för utförlig information kring fondens avgifter. För mer information kring avgifter och förklaring av övriga avgiftsbegrepp se nordea.se
  Såväl förvaltningsavgiften som övriga kostnader är avdragna från den kurs eller värdeutveckling som redovisas av banken och i media.

  Fondfakta

  • Fondnamn
  • Nordea Indien tillväxt
  • Morningstar 2021-10-31
  • 3
  • SFDR klassificering
  • Artikel 6
  • Basvaluta
  • EUR
  • Fondförmögenhet (Basvaluta)
  • 327 milj.
  • Startdatum
  • 2006-06-01
  • ISIN
  • FI0008813241
  • Jämförelseindex
  • MSCI India 10/40 Net Return
  • Kategori
  • Aktiefonder
  • Ansvarig förvaltare
  • Nordea Investment Management (matarfond/ feeder fund 12.11.12)
  • Förvaltande fondbolag
  • Nordea Funds Ab
  • Utdelande
  • Nej
  • Minsta insättning, kr
  • 100

  Risk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lägre riskHögre risk
  Lägre möjlig avkastningHögre möjlig avkastning

  Att spara i en fond innebär en risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Basfakta för investerare.

  Hållbarhetsrelaterad information

  Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

  Policy för ansvarsfulla investeringar
  Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär exempelvis att fonden inte kommer att investera i bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen. Inte heller i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende. Policyn begränsar också investeringar i kol och i olja från oljesand. Aktivt ägarskap är en viktig del, och i detta inkluderas röstning och närvaro vid årsstämmor, deltagande i valberedningar och bolagsdialoger. Gäller främst aktieägarskap men till viss del även ägande i obligationer.

  Utvärdering av bolagsstyrning
  En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Utvärderingen av bolagsstyrningen ingår i vår modell för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och bygger på en global standard för bästa praxis och omfattar ansvarsfrågor, skydd av aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.

  • Fond
  • 279,4
  Ton CO2/
  mio. USD
  • Index
  • 581,3

  Koldioxidavtryck
  Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar. I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex.
  Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.
  Så beräknar vi koldioxidavtryck.
  Källa: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materialet återges med tillåtelse. Måttet uppdateras månadsvis.

  Disclaimer

  Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.