Nordea Funds, Finland

Europeiska Stjärnor A

Andel 2199,959 per 26.05

Om fonden

Fonden kan passa dig som vill
• ha en professionellt och aktivt förvaltad placering främst på aktiemarknaden i Europa
• ha en fond med bra avkastningspotential och som främjar faktorer i anslutning till miljön och samhället
• beakta ekonomiska risker och möjligheter samt klimataspekter, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och etiska aspekter i affärsverksamheten.

I portföljförvaltningen för Starsfonderna tror vi att en bra avkastning bygger på en kombination av hållbarhet och ekonomiska synpunkter. Genom aktivt ägarskap vill vi säkerställa att de bolag som vi har placerat i beaktar dessa faktorer bättre i sin affärsverksamhet. Därför för vi en aktiv dialog med representanterna för våra placeringsobjekt och röstar på bolagsstämmor – både självständigt och i samarbete med andra placerare.

Avkastning

Utveckling

25.05.2022 - 26.05.2023
 • Europeiska Stjärnor A
 • Benchmark
 • Från
 • Till
Datum: 26.05.2023
 • Kumulativ avkastning (%)

 • i år

 • 1 mån.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Kumulativ avkastning (%) Fond
 • i år 12,53%
 • 1 mån. 1,64%
 • 1 år 11,26%
 • 3 år 43,74%
 • 10 år 98,22%
 • Kumulativ avkastning (%) Benchmark
 • i år 10,82%
 • 1 mån. 0,37%
 • 1 år 9,71%
 • 3 år 43,95%
 • 10 år 94,21%
 • Årlig avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Årlig avkastning (%) Fond
 • 1 år 11,26%
 • 2 år 2,74%
 • 3 år 12,86%
 • 5 år 7,22%
 • 10 år 7,08%
 • Årlig avkastning (%) Benchmark
 • 1 år 9,71%
 • 2 år 5,34%
 • 3 år 12,91%
 • 5 år 6,02%
 • 10 år 6,86%
 • Riskparametrar

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Riskparametrar Sharpe-tal
 • 1 år 0,46
 • 3 år 0,83
 • 5 år 0,38
 • 7 år 0,42
 • 10 år 0,45
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvikelse
 • 1 år 19,78
 • 3 år 14,36
 • 5 år 18,54
 • 7 år 16,29
 • 10 år 15,46
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking Error
 • 1 år 3,67
 • 3 år 4,29
 • 5 år 4,83
 • 7 år 4,31
 • 10 år 3,96
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Information ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning per kvartal (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2022
 • -6,97%
 • -11,87%
 • -4,64%
 • 12,64%
 • -11,94%
 • 2021
 • 8,43%
 • 7,91%
 • -0,20%
 • 4,07%
 • 21,52%
 • 2020
 • -21,68%
 • 22,31%
 • 5,76%
 • 7,08%
 • 8,49%
 • 2019
 • 14,23%
 • 5,12%
 • 2,77%
 • 8,42%
 • 33,80%
 • 2018
 • -5,96%
 • 3,07%
 • -0,99%
 • -16,15%
 • -19,52%
 • 2017
 • 2,43%
 • 1,10%
 • 1,73%
 • 3,41%
 • 8,94%
 • 2016
 • -6,94%
 • -1,68%
 • 3,66%
 • 7,96%
 • 2,39%
 • 2015
 • 18,03%
 • -0,72%
 • -8,03%
 • 5,09%
 • 13,26%
 • 2014
 • 3,40%
 • 2,09%
 • -1,20%
 • 0,34%
 • 4,64%
 • 2013
 • 3,70%
 • -5,17%
 • 8,34%
 • 6,23%
 • 13,18%

Exportera värden till Excel

För att exportera det indexerade värdet på fondandelen till Excel välj perioden (åååå, mm, dd) och klicka på
 • Från
 • Till
Exportera

Innehav

Baserat på innehaven den 31.03.2023

Portfölj (Värdepapperskategori)

  Portfölj (Land)

   Portfölj (Valuta)

    Aktier (Sektor)

     Effektiv avkastning
     Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
     Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

     Modifierad duration
     Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

     Genomsnittlig rating
     Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

     Genomsnittlig löptid
     Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

     Om nyckeltal
     Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
     • Portföljens 10 största innehav 31.03.2023

     • Land /Valuta

     • Sektor / Maturitet

     • Värde (%)

     • Nestle
     • Schweiz
     • Dagligvaror
     • 5,51
     • Roche Holding
     • Schweiz
     • Hälsovård
     • 5,32
     • AstraZeneca
     • Storbritannien
     • Hälsovård
     • 4,34
     • SAP
     • Tyskland
     • IT
     • 4,20
     • BNP Paribas
     • Frankrike
     • Finans
     • 3,81
     • National Grid
     • Storbritannien
     • Kraftförsörjning
     • 3,70
     • ASML Holding
     • Nederländerna
     • IT
     • 3,70
     • Legal & General Group
     • Storbritannien
     • Finans
     • 3,55
     • Lloyds Banking Group
     • Storbritannien
     • Finans
     • 3,55
     • Siemens
     • Tyskland
     • Industrivaror och -tjänster
     • 3,49

     Provisioner

     • Provisioner

     • %

     • Administrationskostnader % (Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader)
     • 1,49
     • Förvaltningsprovision, (% p.a. ingår i årlig avgift)
     • 1,47
     • Avkastningsbaserad provision
     • Nej
     • Förmedlingsavgift på kontor, köp (%)
     • 0,00
     • Förmedlingsavgift på kontor, försäljning (%)
     • 1,00

     Prospekt och rapporter

     • Dokument

     • Faktablad
     • Fondstadgar
     • Prospekt
     • Årsredovisning
     • Halvårsrapport

     Basic data

     • Fondrapport

     Information om provisioner

     Administrationskostnader* (tidigare Årliga avgifter) som presenteras i faktabladet (KID) anger fondens totala kostnader under det föregående kalenderåret, och de uppdateras i tjänsten Fonder Nytt i regel endast en gång per år, vanligen i mars. De omfattar alla kostnader med undantag för handelskostnader och de eventuella avkastningsbaserade provisionerna.
     Förvaltningsavgiften är en avgift som årligen debiteras fonden. Den omfattar provisionen till förvaringsinstitutet.
     Vissa fonder kan utöver förvaltningsavgiften ha en avkastningsbaserad provision. I de Nordeafonder som är registrerade i Finland tillämpas inte någon avkastningsbaserad provision.
     Förvaltningsavgiften har beaktats i de avkastningstal som visas i tjänsten Fonder Nytt; dvs. den har redan dragits av från fondandelens värde.
     Mer information om provisionerna och avgifterna finns i faktabladet, fondprospektet, årsredovisningen och halvårsrapporten.
     Förmedlingsavgifterna ovan gäller endast Nordeakontor. Andra distributörer eller förmedlare kan debitera avvikande avgifter.
     * Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader (inkl. förvaltningsavgiften)

     Fondfakta

     • Fondnamn
     • Placeringsfond Nordea Europeiska Stjärnor A tillväxt
     • Morningstar 30.04.2023
     • 4
     • SFDR klassificering
     • 8
     • Basvaluta
     • EUR
     • Fondvärde (Basvaluta)
     • 864 milj.
     • Startdatum
     • 22.12.1999
     • ISIN
     • FI0008802194
     • Benchmark
     • MSCI Europe NTR (1.1.08)
     • Fondkategori
     • Aktiefond
     • Portföljförvaltare
     • René Møller Petersen & Frederik Nøkleby Weber
     • Fondbolag
     • Nordea Funds Ab
     • Utdelande
     • Nej
     • Minimiteckning, engångsplacering, EUR
     • 10
     • Minimibelopp, fondsparande, EUR
     • 10

     Risk

     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     • 5
     • 6
     • 7
     Lägre riskHögre risk
     Vanligen lägre avkastningVanligen högre avkastning

     Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin från dokumentet Faktablad.

     Hållbarhetsrelaterade upplysningar

     Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR) genom att tillämpa strategin för Starsfonder.

     Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

     Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

     Investeringsstrategi
     Den här fonden investerar i bolag med höga betyg för hur de hanterar frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Varje investering analyseras och betygssätts enligt vår egen analysmodell för att säkerställa att investeringar enbart sker i bolag med, för fonden, godkänt ESG betyg. Bolagsdialog är en viktig del i utvärderingen både före investering och under tiden bolaget är ett innehav i fonden. Bolagens arbete med FN:s hållbarhetsmål är också en integrerad del i utvärderingen. Betygen utvärderas och uppdateras regelbundet, men som minst en gång om året.

     Hållbarhetsindikatorer
     Hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper alternativt fondens mål för hållbara investeringar. Indikatorer har valts ut på fondnivå beroende på relevans och datatäckning.

     Policy för fossila bränslen
     Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen, utformad i linje med FN:s Parisavtal, som exkluderar bolag inom branschen för fossila bränslen som saknar en strategi för omställning linje med avtalets klimatmål. Därmed investerar fonden inte i några bolag där mer än 5 % av bolagets omsättning är från utvinning av olja, gas eller kol, i bolag som använder kontroversiella utvinningsmetoder av olja och gas eller i elbolag som saknar en plan för att fasa ut kol.

     Sektor- och värdebaserad exkludering
     Fonden tillämpar utökade exkluderingsfilter. Förvaltaren avstår från investeringar i bolag och emittenter med en betydande del av sin omsättning från verksamhet som bedöms vara skadlig för miljön och/eller samhället i stort, inklusive tobak och fossila bränslen.

     Policy för Ansvarsfulla investeringar
     Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär exempelvis att fonden inte kommer att investera i bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen. Inte heller investerar fonden i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende. Policyn begränsar också investeringar i kol och i olja från oljesand. Aktivt ägarskap är en viktig komponent i vårt arbete med hållbarhetsfrågor, och i detta inkluderas röstning och närvaro vid årsstämmor, deltagande i valberedningar och bolagsdialoger. Gäller främst aktieägarskap men påverkar även ägandet i obligationer.

     Utvärdering av bolagsstyrning
     En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Utvärderingen av bolagsstyrningen ingår i vår modell för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och bygger på en global standard för bästa praxis och omfattar ansvarsfrågor, skydd av aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.

     • Fond
     • 112,8
     Ton CO2/
     mio. USD
     • Index
     • 117,0

     Koldioxidavtryck
     Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar. I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex.
     Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.
     Så beräknar vi koldioxidavtryck.
     Källa: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materialet återges med tillåtelse. Måttet uppdateras månadsvis.

     Huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI)
     Den miljömässiga och sociala påverkan som är ett resultat av verksamheten i de bolag vi in-vesterar i utvärderas löpande genom integrationen av Principal Adverse Impact (PAI), eller huvudsakliga negativa konsekvenser. PAI-indikatorer används för att hantera risker, men kan också användas proaktivt i investeringsprocessen i likhet med annan finansiell data. Exempel på PAI-indikatorer som används är koldioxidavtryck, energiförbrukning och efterlevnad av UNGC-principerna eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. PAI-indikatorerna beaktas för andelen innehav där data finns tillgänglig.

     Viktig information

     Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det skall inte ses som placeringsrådgivning eller som placeringsrekommendation, och det skall inte användas som underlag för placeringsbeslut. Nordea rekommenderar att placeraren alltid först läser den ifrågavarande fondens prospekt och övriga fondpublikationer samt tar kontakt med en placeringsrådgivare innan hon eller han tecknar andelar i någon fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. De publicerade värdena på fondandelarna baserar sig på de mest aktuella uppgifter som finns tillgängliga. Informationen på de här sidorna har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om placeraren använder informationen. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningsnivån i fondplaceringar. Värdet på fondplaceringar kan såväl öka som minska på grund av marknadsrörelser, fondens riskprofil samt tecknings- och inlösenprovisioner, förvaltningsprovisioner osv. Placeraren kan förlora hela det placerade beloppet. När en finländsk placerare placerar i en fond med någon annan än euro som basvaluta och/eller i en fond som placerar i andra än eurodenominerade värdepapper påverkas fondplaceringens utveckling även av förändringar i valutakurser. Fondstadgarna, Basfakta för investerare och annat informationsmaterial fås på www.nordea.fi/fond eller på Nordeas kontor.