Nordea Funds, Finland

Innovation Stars

Kurs 140,28 per 07.05

Om fondet

Et aksjefond som investerer i de nordiske og globale aksjemarkedene. Fondet investerer i selskaper som vurderes å ha evnen til å drive innovasjoner og dra nytte av dem. Fondet fokuserer på fire investeringsområder, helse, teknologi, bærekraft og forbruk. Da fondet følger konseptet for Nordeas Stars-fond er valg av aksjer basert på en kombinasjon av økonomisk analyse og hvordan selskaper håndterer risiko og muligheter i forhold til miljø, sosiale spørsmål og forretningsetikk. Bare selskaper som håndterer dette på en god måte, og som er interessante fra et økonomisk perspektiv, vil være aktuelle. Fondet har andeler i omtrent 30-60 selskaper. Antallet kan variere.

Avkastning

Historisk avkastning

22.06.2020 - 06.05.2021
 • Innovation Stars
 • Benchmark
 • Fra
 • Til
Dato: 06.05.2021
 • Akkumuleret avkastning (%)

 • HIÅ

 • 1 mnd.

 • 1 år

 • 3 år

 • 10 år

 • Akkumuleret avkastning (%) Fond
 • HIÅ -1,35%
 • 1 mnd. 0,84%
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Akkumuleret avkastning (%) Benchmark
 • HIÅ 8,29%
 • 1 mnd. 2,20%
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%)

 • 1 år

 • 2 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 10 år

 • Annualisert avkastning (%) Fond
 • 1 år -
 • 2 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Annualisert avkastning (%) Benchmark
 • 1 år -
 • 2 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 10 år -
 • Risiko

 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Risiko Sharpe Ratio
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Standardavvik
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Tracking error
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Beta
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • IR
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • Alfa
 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -
 • 1 år

 • 3 år

 • 5 år

 • 7 år

 • 10 år

 • 1 år -
 • 3 år -
 • 5 år -
 • 7 år -
 • 10 år -

 • Avkastning i perioden (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • År

 • 2021
 • -4,74%
 • 2020
 • 19,43%
 • 9,14%

Eksporter daglig avkastning til excel

Eksport av kurser
 • Fra
 • Til
Eksporter

Innhold

Basert på beholdningen den 31.03.2021

Portefølje (Region)

  Aksjer (Land)

   Aksjer (Sektor)

    • 10 største investeringer 31.03.2021

    • Land

    • Sektor

    • % av portefølje

    • Other Assets and Liabilities
    • EUR
    • 5,48
    • Novo Nordisk B
    • Danmark
    • Helsetjeneste
    • 5,19
    • Bakkafrost
    • Norge
    • Dagligvarer
    • 4,03
    • F-Secure
    • Finland
    • Informasjonsteknikk
    • 3,74
    • Netflix
    • USA
    • Kommunikasjonstjenester
    • 3,54
    • Kinnevik B
    • Sverige
    • Finans
    • 3,47
    • Terveystalo Plc
    • Finland
    • Helsetjeneste
    • 3,38
    • Alphabet
    • USA
    • Kommunikasjonstjenester
    • 3,03
    • Novozymes B
    • Danmark
    • Materialer
    • 2,90
    • Elekta B
    • Sverige
    • Helsetjeneste
    • 2,67

    Priser

    • Omkostninger

    • Årlig totalkostnad inkl. forv. prov. %
    • 1,40
    • Forvaltningsprovisjon, %
    • 1,40
    • Returprovisjon
    • 0,70
    • Kjøp, %
    • 0,00
    • Salg, %
    • 0,00

    Dokumenter

    • Dokumenter

    • Nøkkelinformasjon
    • Vedtekter
    • Prospekt
    • Årsrapport
    • Halvårsrapport

    Basic data

    • Faktaark

    Fondfakta

    • Navn
    • Nordea Innovation Stars A (NOK) growth
    • SFDR klassifisering
    • Artikkel 8
    • Basisvaluta
    • EUR
    • Valutasikring
    • Ikke valutasikret
    • Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    • 113 mill.
    • Etableringsdato
    • 22.06.2020
    • ISIN
    • FI4000439633
    • Benchmark
    • VINX Benchmark CAP
    • Kategori
    • Aksjefond
    • Forvalter
    • Niklas Kristoffersson & Carl Mattiasson
    • Fondsselskap
    • Nordea Funds Ltd.
    • Utbyttebetalende
    • Nei
    • Minsteinnskudd, kr
    • 100

    Risiko

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Lavere risikoHøyere risiko
    Lavere mulig avkastningHøyere mulig avkastning

    Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

    Bærekraftsrelatert informasjon

    Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte Nordea sin strategi for Stars-fond. Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.

    Dette fondet investerer i verdipapirer med høy ESG-score som omfatter miljø, sosiale og forretningsetiske faktorer.
    Hver investering blir analysert og får en score i henhold til vår egen modell for å sikre at bare verdipapirer utstedt av selskaper som oppfyller minimumskravet til ESG for Stars-fond er inkludert. Selskapsdialog er en viktig del av vurderingen. Selskapenes tilpasning til FNs utviklingsmål for bærekraft tas i betraktning. ESG-score vurderes regelmessig og minst en gang i året.

    Dette fondet følger Nordeas policy for fossilt brensel, som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.

    Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.

    Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.

    En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

    • Fond
    • 36,5
    Tonn CO2/
    mill. USD
    • Benchmark
    • 96,1

    Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarer fondets investeringer. I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark . Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk. Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

    Disclaimer

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.