Nordea Investment Funds, Luxembourg

Pohjoisamerikkalaiset Tähdet

Osuus 266,027 per 30.01

Rahasto lyhyesti

Luxemburgiin rekisteröity rahasto (SICAV), joka sijoittaa pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Nordean Tähtirahastoissa osakevalinta perustuu sekä taloudellisiin tekijöihin että analyysiin, miten yritykset hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.
Rahastolla on omistuksia noin 40 yrityksessä. Määrä voi vaihdella.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

27.01.2022 - 27.01.2023
 • Pohjoisamerikkalaiset Tähdet
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin
PVM: 27.01.2023
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 3,55%
 • 1 kk 3,24%
 • 1 v -5,44%
 • 3 v 29,85%
 • 10 v 197,85%
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta 4,94%
 • 1 kk 5,08%
 • 1 v -1,96%
 • 3 v 30,49%
 • 10 v 273,10%
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v -5,44%
 • 2 v 7,35%
 • 3 v 9,10%
 • 5 v 10,64%
 • 10 v 11,53%
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v -1,96%
 • 2 v 9,18%
 • 3 v 9,28%
 • 5 v 11,15%
 • 10 v 14,07%
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v -0,37
 • 3 v 0,48
 • 5 v 0,61
 • 7 v 0,70
 • 10 v 0,73
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 17,50
 • 3 v. 17,71
 • 5 v. 16,21
 • 7 v. 14,63
 • 10 v. 14,75
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. 8,17
 • 3 v. 6,82
 • 5 v. 5,90
 • 7 v. 5,37
 • 10 v. 5,14
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2022
 • -3,39%
 • -11,30%
 • 2,57%
 • -2,91%
 • -14,67%
 • 2021
 • 10,98%
 • 6,24%
 • 4,60%
 • 7,33%
 • 32,37%
 • 2020
 • -15,17%
 • 17,02%
 • 6,26%
 • 7,53%
 • 13,44%
 • 2019
 • 15,35%
 • 2,62%
 • 7,91%
 • 6,31%
 • 35,79%
 • 2018
 • -7,04%
 • 10,35%
 • 4,08%
 • -13,16%
 • -7,28%
 • 2017
 • 3,04%
 • -4,44%
 • -0,93%
 • 4,45%
 • 1,90%
 • 2016
 • -5,79%
 • 2,69%
 • 4,94%
 • 10,43%
 • 12,11%
 • 2015
 • 11,13%
 • -3,92%
 • -12,19%
 • 8,67%
 • 1,88%
 • 2014
 • 2,88%
 • 5,50%
 • 5,42%
 • 6,09%
 • 21,38%
 • 2013
 • 16,94%
 • 3,57%
 • 3,45%
 • 7,25%
 • 34,37%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu rahasto-osuuden arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 30.11.2022

Osakkeet (Maa)

  Osakkeet (Toimiala)

   Efektiivinen tuotto
   Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
   Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

   Modifioitu duraatio
   Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

   Keskimääräinen luottoluokitus
   Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

   Tunnusluvuista
   Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
   • Salkun 10 suurinta sijoitusta 30.11.2022

   • Maa/Valuutta

   • Toimiala/Maturiteetti

   • Osuus (%)

   • Microsoft
   • USA
   • IT
   • 5,76
   • Alphabet
   • USA
   • Viestintäpalvelut
   • 4,52
   • Apple
   • USA
   • IT
   • 3,86
   • AbbVie
   • USA
   • Terveydenhuolto
   • 3,21
   • Merck
   • USA
   • Terveydenhuolto
   • 3,05
   • Amazon.com
   • USA
   • Kulutustavarat ja -palvelut
   • 3,01
   • Other Assets and Liabilities
   • Yhdysvaltain Dollari
   • 2,93
   • Visa
   • USA
   • IT
   • 2,53
   • Colgate-Palmolive
   • USA
   • Päivittäistavarat
   • 2,52
   • Kimberly-Clark
   • USA
   • Päivittäistavarat
   • 2,47

   Palkkiot

   • Palkkiot

   • %

   • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
   • 1,79
   • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
   • 1,50
   • Tuottosidonnainen palkkio
   • Ei
   • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
   • 0,00
   • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
   • 1,00

   Esitteet ja katsaukset

   • Asiakirja

   • Avaintietoesite
   • Avaintietoasiakirja
   • Säännöt
   • Virallinen rahastoesite
   • Vuosikertomus
   • Puolivuotiskatsaus

   Basic data

   • Rahastoraportti

   Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

   SICAV-rahastojen varoista peritään taulukon mukainen hallinnointipalkkio (p.a.). Suomeen rekisteröityjen rahastojen käytännöstä poiketen ulkomaisen, esim. Luxemburgiin rekisteröidyn SICAV-rahaston varoista voidaan hallinnointipalkkion lisäksi veloittaa muita, alarahaston säännöissä tai yhtiöjärjestyksissä mainittuja palkkioita.

   Näitä palkkioita voivat olla esimerkiksi:
   ‒ säilytysyhteisölle maksetut palkkiot (esim. Nordea 1, SICAV -alarahastojen osalta tyypillisesti enintään 0,125 % p.a.)
   ‒ keskushallinnointipalkkiot (esim. Nordea 1, SICAV -alarahastojen osalta tyypillisesti enintään 0,185 % p.a.)

   Edellä mainittujen palkkioiden veloitus vaikuttaa SICAV-rahastojen juokseviin kuluihin tai rahastojen rahastojen juokseviin kuluihin silloin, kun ne sijoittavat SICAV-rahastoihin.

   Perustiedot

   • Rahaston nimi
   • Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP - EUR
   • Morningstar 31.12.2022
   • 3
   • SFDR-kategoria
   • 8
   • Perusvaluutta
   • USD
   • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
   • 1 446 milj.
   • Aloituspäivä
   • 30.05.2012
   • ISIN
   • LU0772958012
   • Vertailuindeksi
   • Russell 3000 Value Index (Net Return)
   • Rahastokategoria
   • Osakerahasto
   • Salkunhoitaja
   • Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
   • Rahastoyhtiö
   • Nordea Investment Funds S.A.
   • Jakaa tuottoa
   • Ei
   • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
   • 10
   • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
   • 10

   Riski

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   Pienempi riskiSuurempi riski
   Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

   Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

   Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

   Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä erityispiirteitä EU:n SFDR-asetuksen (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) 8. artiklan mukaisesti noudattamalla Nordean Tähtirahastojen sijoituspolitiikkaa.

   SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

   Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

   Sijoitusstrategia
   Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
   Kaikki sijoitukset analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.

   Kestävyysindikaattorit
   Kestävyysindikaattoreilla mitataan rahastojen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä rahastojen kestävyystavoitteiden saavuttamista. Indikaattorit on valittu rahastokohtaisesti merkityksellisyyden ja käytettävissä olevien tietojen perusteella.

   Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
   Rahasto noudattaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme.. Niiden perusteella rahastosta suljetaan ulos fossiiliyhtiöt, jos niillä ei ole varteenotettavaa strategiaa mukauttaa liiketoimintaansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi. Rahasto ei siis sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia muodostuu öljyn tai maakaasun porauksesta tai hiilen louhinnasta. Rahasto ei myöskään sijoita epätavanomaista öljyn tai maakaasun tuotantoa harjoittaviin yrityksiin tai sähköyhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa hiilen käytön lopettamiseksi.

   Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
   Rahasto käyttää Nordean yleisiä seulontamenetelmiä tiukempia kriteereitä. Niiden avulla rahasto sulkee ulos yrityksiä ja liikkeeseenlaskijoita, joiden liiketoiminnasta huomattava osa koostuu ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisista asioista. Esimerkkejä ovat tupakkayhtiöt sekä fossiiliyhtiöt, jotka eivät toimi fossiilisia polttoaineita koskevien periaatteidemme mukaisesti.

   Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
   Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. Sen myötä emme sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihto koostuu muun muassa kemiallisiin aseisiin tai ydinaseisiin liittyvistä tuotteista tai palveluista. Emme myöskään sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja mutta jotka eivät halua tai pysty muuttamaan toimintaansa normien mukaiseksi. Politiikkamme rajoittaa sijoittamasta myöskään hiileen, öljyyn tai öljyhiekkaan. Aktiivinen omistajapolitiikka ja vuoropuhelu ovat keskeisiä välineitämme ESG-asioiden esiin nostamiseksi ja parantamiseksi. Aktiiviseen omistajapolitiikkaamme kuuluu yhtiökokouksiin osallistuminen ja niissä äänestäminen, nimitysvaliokunnissa toimiminen sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

   Hyvän hallintotavan arviointi
   Hyvän hallintotavan arviointi on osa potentiaalisten sijoituskohteiden valitsemista. Siinä tarkastellaan esimerkiksi yrityksen vastuuta, osakkeenomistajien/joukkolainanhaltijoiden oikeuksia sekä arvon luomista kestävästi pitkällä aikavälillä.

   • Rahasto
   • 116,0
   CO2-tonnia/
   milj. USD
   • Indeksi
   • 150,7

   Hiilijalanjälki Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa rahaston sijoituksiin. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla.
     Hiilijalanjälki kuvaa rahaston tilannetta laskentahetkellä. Laskelmat eivät kata epäsuoria päästöjä eivätkä ole täydellisiä. Hiilijalanjälki ei kuvaa sijoitusten mahdollisuutta edistää vähähiilistä yhteiskuntaa.
   Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan. Lähde: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. Päivitetään kuukausittain.

   Pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioon ottaminen (PAI)
   Kaikkien sijoituskohteiden toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan arvioidaan jat-kuvasti ottamalla huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset (Principal Adverse Impact, PAI). Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia mittaavia indikaattoreita käytetään riskienhallinnassa, mutta niitä voidaan myös käyttää proaktiivisesti sijoitusprosessissa yhtä lailla kuin muita ta-loudellisia tietoja. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia mittaavia indikaattoreita ovat esimerkiksi hiilijalanjälki, energiankulutus ja YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden tai OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattujen toimintaohjeiden noudattaminen. Pääasiallisia haitalli-sia vaikutuksia mittaavat indikaattorit otetaan huomioon niiden omistusten kohdalla, joista on saatavilla tietoa.

   Tärkeää tietoa

   Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.