Nordea Funds Oy

Innovation Stars

Osuus 14,025 per 07.05

Rahasto lyhyesti

Osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisille ja globaaleille osakemarkkinoille. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla uskotaan olevan kykyä luoda innovaatioita ja jotka hyötyvät niistä. Rahaston sijoitukset jakautuvat neljään teemaan: terveydenhuolto, teknologia, vastuullisuus ja päivittäistavarat. Rahastossa sovelletaan Nordean Tähtirahastojen sijoitusprosessia. Tähtirahastoissa osakevalinta perustuu sekä taloudelliseen analyysiin että siihen, kuinka yritykset hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Ainoastaan yritykset, jotka hallitsevat näihin liittyvät kysymykset ennakoivasti ja rakenteellisesti ja jotka ovat tämän lisäksi houkuttelevia taloudellisesta näkökulmasta, ovat rahastolle käypiä sijoituskohteita.
Rahastolla on omistuksia noin 30–60 yrityksessä. Määrä voi vaihdella.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

22.06.2020 - 06.05.2021
 • Innovation Stars
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin
PVM: 06.05.2021
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 3,29%
 • 1 kk 1,09%
 • 1 v -
 • 3 v -
 • 10 v -
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta 13,05%
 • 1 kk 2,59%
 • 1 v -
 • 3 v -
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v -
 • 2 v -
 • 3 v -
 • 5 v -
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v -
 • 2 v -
 • 3 v -
 • 5 v -
 • 10 v -
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v -
 • 3 v -
 • 5 v -
 • 7 v -
 • 10 v -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2021
 • 0,12%
 • 2020
 • 17,42%
 • 14,69%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu rahasto-osuuden arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.03.2021

Salkku (Alue)

  Osakkeet (Maa)

   Osakkeet (Toimiala)

    • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.03.2021

    • Maa

    • Toimiala

    • Osuus (%)

    • Other Assets and Liabilities
    • Euro
    • 5,48
    • Novo Nordisk B
    • Tanska
    • Terveydenhuolto
    • 5,19
    • Bakkafrost
    • Norja
    • Päivittäistavarat
    • 4,03
    • F-Secure
    • Suomi
    • IT
    • 3,74
    • Netflix
    • USA
    • Viestintäpalvelut
    • 3,54
    • Kinnevik B
    • Ruotsi
    • Rahoitus
    • 3,47
    • Terveystalo Plc
    • Suomi
    • Terveydenhuolto
    • 3,38
    • Alphabet
    • USA
    • Viestintäpalvelut
    • 3,03
    • Novozymes B
    • Tanska
    • Perusteollisuus
    • 2,90
    • Elekta B
    • Ruotsi
    • Terveydenhuolto
    • 2,67

    Palkkiot

    • Palkkiot

    • Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)
    • 1,40
    • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
    • 1,40
    • Tuottosidonnainen palkkio
    • Ei
    • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
    • 0,00
    • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
    • 1,00

    Esitteet ja katsaukset

    • Asiakirja

    • Avaintietoesite
    • Säännöt
    • Virallinen rahastoesite
    • Vuosikertomus
    • Puolivuotiskatsaus

    Basic data

    • Rahastoraportti

    Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

    Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana, ja ne päivitetään Rahastot Nyt -palveluun vain kerran vuodessa, yleensä helmikuussa. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
    Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
    Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.
    Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
    Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
    Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

    Perustiedot

    • Rahaston nimi
    • Sijoitusrahasto Nordea Innovation Stars A kasvu
    • SFDR-kategoria
    • Artikla 8
    • Perusvaluutta
    • EUR
    • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
    • 113 milj.
    • Aloituspäivä
    • 22.06.2020
    • ISIN
    • FI4000439609
    • Vertailuindeksi
    • VINX Benchmark CAP
    • Rahastokategoria
    • Osakerahasto
    • Salkunhoitaja
    • Niklas Kristoffersson & Carl Mattiasson
    • Rahastoyhtiö
    • Nordea Funds Ltd.
    • Jakaa tuottoa
    • -
    • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
    • 10
    • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
    • 10

    Riski

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    Pienempi riskiSuurempi riski
    Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

    Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoesitteestä.

    Vastuullisuuteen liittyvät tiedot

    Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä erityispiirteitä EU:n SFDR-asetuksen (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) 8. artiklan mukaisesti noudattamalla Nordean Tähtirahastojen sijoituspolitiikkaa. Lisätietoja käyttämistämme ESG-menetelmistä voi lukea täällä.

    Menetelmä
    Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
    Kaikki sijoitukset analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.

    Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
    Rahasto noudattaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Niiden perusteella rahastosta suljetaan ulos fossiiliyhtiöt, jos niillä ei ole varteenotettavaa strategiaa mukauttaa liiketoimintaansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi. Rahasto ei siis sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia muodostuu öljyn tai maakaasun porauksesta tai hiilen louhinnasta. Rahasto ei myöskään sijoita epätavanomaista öljyn tai maakaasun tuotantoa harjoittaviin yrityksiin tai sähköyhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa hiilen käytön lopettamiseksi.

    Rahastokohtaiset seulonnat
    Rahasto käyttää Nordean yleisiä seulontamenetelmiä tiukempia kriteereitä. Niiden avulla rahasto sulkee ulos yrityksiä ja liikkeeseenlaskijoita, joiden liiketoiminnasta huomattava osa koostuu ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisista asioista. Esimerkkejä ovat tupakkayhtiöt sekä fossiiliyhtiöt, jotka eivät toimi fossiilisia polttoaineita koskevien periaatteidemme mukaisesti.

    Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
    Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. Sen myötä emme sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihto koostuu muun muassa kemiallisiin aseisiin tai ydinaseisiin liittyvistä tuotteista tai palveluista. Emme myöskään sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja mutta jotka eivät halua tai pysty muuttamaan toimintaansa normien mukaiseksi. Politiikkamme rajoittaa sijoittamasta myöskään hiileen, öljyyn tai öljyhiekkaan. Aktiivinen omistajapolitiikka ja vuoropuhelu ovat keskeisiä välineitämme ESG-asioiden esiin nostamiseksi ja parantamiseksi. Aktiiviseen omistajapolitiikkaamme kuuluu yhtiökokouksiin osallistuminen ja niissä äänestäminen, nimitysvaliokunnissa toimiminen sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

    Hyvän hallintotavan arviointi
    Hyvän hallintotavan arviointi on osa potentiaalisten sijoituskohteiden valitsemista. Siinä tarkastellaan esimerkiksi yrityksen vastuuta, osakkeenomistajien/joukkolainanhaltijoiden oikeuksia sekä arvon luomista kestävästi pitkällä aikavälillä.

    • Rahasto
    • 36,5
    CO2-tonnia/
    milj. USD
    • Indeksi
    • 96,1

    Hiilijalanjälki Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston sijoituksiin**. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla**. Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan. *MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain.

    Tärkeää tietoa

    Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.