Nordea Funds, Suomi

Vastuullinen Global Tasapaino

Osuus 10,384 per 30.03

Rahasto lyhyesti

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
• ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
• sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille
• tasapainoisen yhdistelmän tuottomahdollisuutta ja suojaa riskeiltä
• sijoituksesi huomioivan myös ilmaston, ihmisoikeudet, työolot ja liiketoiminnan etiikan

Tuottotavoitteen lisäksi rahastolla on erityisiä vastuullisuuskriteereitä kuten Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Vastuullisuuteen liittyvät tiedot”. Lisäksi rahastossa sovelletaan Nordean vastuullisen sijoittaminen politiikkaa.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

30.03.2022 - 30.03.2023
 • Vastuullinen Global Tasapaino
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Keskuspankit jatkoivat odotetusti koronnostoja helmikuussa. Merkit USA:n hyvänä jatkuneesta työmarkkinatilanteesta ja negatiivisesti yllättäneet inflaatioluvut käänsivät markkinakorot voimakkaaseen nousuun ja painoivat joukkolainasijoitusten tuotot yleisesti miinukselle. Markkinat odottavat, että ohjauskorko nousee USA:ssa hieman korkeammalle kuin aiemmin ennustettiin. Tämä veti pörssikurssit USA:ssa laskuun vahvan alkuvuoden jälkeen. Eurooppalaiset pörssit kehittyivät edelleen suhteellisen vahvasti, ja kurssit nousivat hieman myös helmikuussa. Laskusuhdanteen ja korkojen nousun takia raaka-aine- ja kiinteistösektorit olivat kansainvälisesti tarkasteltuna suurimmat häviäjät. Myös energiasektori kehittyi heikosti kuun aikana.

Rahaston tuotto oli helmikuussa negatiivinen. Eniten tuottoa alensivat sijoituksemme valtionlainoihin ja korkean luottoluokituksen yrityslainoihin. Osakeomistukset sen sijaan kasvattivat tuottoa. Rahasto-osuuden arvo kehittyi kuitenkin vertailuindeksiä paremmin.

Pidimme osakkeet hienoisessa ylipainossa. Pienensimme painoa kuitenkin kuun aikana, kun taktinen mallimme reagoi pörssikehityksen heikentymiseen eikä ennakoivien talousindikaattorien tuki ollut riittävä. Taktisesti korkoriski oli peruspainossa suurin piirtein koko helmikuun ajan. Olemme edelleen pienentäneet yrityslainapositioitamme jonkin verran, sillä kehitys on ollut vahvaa ja tulevien luottotappioiden riskit ovat kasvaneet.

PVM: 29.03.2023
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 2,74%
 • 1 kk -0,43%
 • 1 v -9,83%
 • 3 v 16,21%
 • 10 v -
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta 2,72%
 • 1 kk 0,14%
 • 1 v -
 • 3 v -
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v -9,83%
 • 2 v -3,24%
 • 3 v 5,14%
 • 5 v -
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v -
 • 2 v -
 • 3 v -
 • 5 v -
 • 10 v -
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v -0,87
 • 3 v 0,46
 • 5 v -
 • 7 v -
 • 10 v -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 13,18
 • 3 v. 10,10
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2022
 • -4,87%
 • -10,94%
 • -1,87%
 • 0,55%
 • -16,41%
 • 2021
 • 4,01%
 • 3,32%
 • 1,24%
 • 3,96%
 • 13,11%
 • 2020
 • -10,95%
 • 9,19%
 • 3,41%
 • 4,87%
 • 5,44%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu rahasto-osuuden arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.01.2023

Salkku (Arvopaperilaji)

  Salkku (Alue)

   Salkku (Maa)

    Salkku (Toimiala)

     Salkku (Valuutta)

      Salkku (Maturiteetti)

       Efektiivinen tuotto
       Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
       Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

       Modifioitu duraatio
       Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

       Keskimääräinen luottoluokitus
       Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

       Tunnusluvuista
       Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
       • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.01.2023

       • Maa/Valuutta

       • Toimiala/Maturiteetti

       • Osuus (%)

       • Nordea 2 - Glob Responsible Enh. Eq Fd Y-EUR
       • Maailma
       • 19,01
       • Nordea 1 - Global Stars Equity Fund Y-EUR
       • Maailma
       • 12,60
       • Nordea Euro Bond Fund I growth
       • Euro
       • 12,33
       • Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-EUR
       • Euro
       • 8,32
       • Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - Y EUR
       • Euro
       • 8,29
       • Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth
       • Euro
       • 7,25
       • Nordea 1 - European High Yield Stars BF - Y EUR
       • Euro
       • 2,73
       • Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund - HYE EUR
       • Euro
       • 2,72
       • Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-EUR
       • Euro
       • 2,71
       • Other Assets and Liabilities
       • Euro
       • 1,61

       Palkkiot

       • Palkkiot

       • %

       • Hallinnolliset kulut % (Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
       • 1,57
       • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
       • 1,55
       • Tuottosidonnainen palkkio
       • Ei
       • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
       • 0,00
       • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
       • 1,00

       Esitteet ja katsaukset

       • Asiakirja

       • Avaintietoasiakirja
       • Säännöt
       • Virallinen rahastoesite
       • Vuosikertomus
       • Puolivuotiskatsaus

       Basic data

       • Rahastoraportti

       Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

       Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana, ja ne päivitetään Rahastot Nyt -palveluun vain kerran vuodessa, yleensä helmikuussa. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
       Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
       Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.
       Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
       Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
       Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

       Perustiedot

       • Rahaston nimi
       • Nordea Vastuullinen Global Tasapaino A kasvu
       • Morningstar 28.02.2023
       • 3
       • SFDR-kategoria
       • 8
       • Perusvaluutta
       • EUR
       • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
       • 835 milj.
       • Aloituspäivä
       • 26.09.2016
       • ISIN
       • FI4000400098
       • Vertailuindeksi
       • Bloomberg US Credit Bond, EUR hedged 8,38 %; ICE BofA Euro Corporate 8,38 %; ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, EUR hedged 2,75 %; ICE BofA US High Yield Master II Constrained, EUR hedged 2,75 %; JP Morgan EMBI Global Diversified, EUR hedged 2,75 %; JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year 12,50 %; JP Morgan EMU Government Bond 12,50 %; MSCI ACWI NTR 50,00 % (1.1.23)
       • Rahastokategoria
       • Yhdistelmärahasto
       • Salkunhoitaja
       • Per Walter
       • Rahastoyhtiö
       • Nordea Funds Oy
       • Jakaa tuottoa
       • -
       • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
       • 10

       Riski

       • 1
       • 2
       • 3
       • 4
       • 5
       • 6
       • 7
       Pienempi riskiSuurempi riski
       Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

       Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoasiakirjasta.

       Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

       Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä erityispiirteitä EU:n SFDR-asetuksen (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) 8. artiklan mukaisesti noudattamalla Nordean ESG+-strategiaa.

       SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

       Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

       Sijoitusstrategia
       Rahasto sijoittaa enimmäkseen rahastoihin, joiden ESG-profiili (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) on arvioitu sopivaksi Nordean Vastuulliseen valintaan. Rahasto voi tehdä myös suoria sijoituksia kohteisiin, joiden ESG-arvosana on riittävän hyvä ja jotka ovat läpäisseet toimialakohtaiset seulonnat. Rahastosijoitukset voivat kuitenkin sisältää tuotteita, joihin ei sovelleta erityisiä ESG-kriteereitä.

       Kestävyysindikaattorit
       Kestävyysindikaattoreilla mitataan rahastojen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä rahastojen kestävyystavoitteiden saavuttamista. Indikaattorit on valittu rahastokohtaisesti merkityksellisyyden ja käytettävissä olevien tietojen perusteella.

       Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
       Rahasto noudattaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme.. Niiden perusteella rahastosta suljetaan ulos fossiiliyhtiöt, jos niillä ei ole varteenotettavaa strategiaa mukauttaa liiketoimintaansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi. Rahasto ei siis sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia muodostuu öljyn tai maakaasun porauksesta tai hiilen louhinnasta. Rahasto ei myöskään sijoita epätavanomaista öljyn tai maakaasun tuotantoa harjoittaviin yrityksiin tai sähköyhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa hiilen käytön lopettamiseksi.

       Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
       Rahasto käyttää Nordean yleisiä seulontamenetelmiä tiukempia kriteereitä. Niiden avulla rahasto sulkee ulos yrityksiä ja liikkeeseenlaskijoita, joiden liiketoiminnasta huomattava osa koostuu ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisista asioista. Esimerkkejä ovat tupakkayhtiöt sekä fossiiliyhtiöt, jotka eivät toimi fossiilisia polttoaineita koskevien periaatteidemme mukaisesti.

       Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
       Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. Sen myötä emme sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihto koostuu muun muassa kemiallisiin aseisiin tai ydinaseisiin liittyvistä tuotteista tai palveluista. Emme myöskään sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja mutta jotka eivät halua tai pysty muuttamaan toimintaansa normien mukaiseksi. Politiikkamme rajoittaa sijoittamasta myöskään hiileen, öljyyn tai öljyhiekkaan. Aktiivinen omistajapolitiikka ja vuoropuhelu ovat keskeisiä välineitämme ESG-asioiden esiin nostamiseksi ja parantamiseksi. Aktiiviseen omistajapolitiikkaamme kuuluu yhtiökokouksiin osallistuminen ja niissä äänestäminen, nimitysvaliokunnissa toimiminen sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

       Hyvän hallintotavan arviointi
       Hyvän hallintotavan arviointi on osa potentiaalisten sijoituskohteiden valitsemista. Siinä tarkastellaan esimerkiksi yrityksen vastuuta, osakkeenomistajien/joukkolainanhaltijoiden oikeuksia sekä arvon luomista kestävästi pitkällä aikavälillä.

       • Rahasto
       • 81,6
       CO2-tonnia/
       milj. USD

       Hiilijalanjälki
       Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa rahaston sijoituksiin. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla.
       Hiilijalanjälki kuvaa rahaston tilannetta laskentahetkellä. Laskelmat eivät kata epäsuoria päästöjä eivätkä ole täydellisiä. Hiilijalanjälki ei kuvaa sijoitusten mahdollisuutta edistää vähähiilistä yhteiskuntaa.
       Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan Lähde: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. Päivitetään kuukausittain.

       Pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioon ottaminen (PAI)
       Kaikkien sijoituskohteiden toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan arvioidaan jat-kuvasti ottamalla huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset (Principal Adverse Impact, PAI). Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia mittaavia indikaattoreita käytetään riskienhallinnassa, mutta niitä voidaan myös käyttää proaktiivisesti sijoitusprosessissa yhtä lailla kuin muita ta-loudellisia tietoja. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia mittaavia indikaattoreita ovat esimerkiksi hiilijalanjälki, energiankulutus ja YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden tai OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattujen toimintaohjeiden noudattaminen. Pääasiallisia haitalli-sia vaikutuksia mittaavat indikaattorit otetaan huomioon niiden omistusten kohdalla, joista on saatavilla tietoa.

       Tärkeää tietoa

       Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.