Nordea Funds, Suomi

Nora Five

Osuus 13,950 per 30.03

Rahasto lyhyesti

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
• ammattimaisesti hoidetun kokonaisratkaisun
• sijoittaa maailmanlaajuisille osake- ja korkomarkkinoille
• tavoitella hyvää tuottomahdollisuutta ja hyväksyt ajoittain suuretkin vaihtelut arvonkehityksessä

Rahasto noudattaa Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

30.03.2022 - 30.03.2023
 • Nora Five
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Vuotta leimasivat historiallisen korkeat inflaatioluvut, lisääntynyt epävarmuus Venäjän hyökättyä Ukrainaan, toistuvat koronasulut Kiinassa sekä ennen kaikkea keskuspankkien reippaat koronnostot. Niin osake- kuin korkomarkkinatkin laskivat voimakkaasti. Korkomarkkinoilla lasku oli monin paikoin jyrkintä vuosikymmeniin. Dollari vahvistui huomattavasti. Valuuttaa tukivat koronnostot sekä sen asema sijoittajien turvasatamana. Samaan aikaan euro heikkeni merkittävästi, mikä paransi huomattavasti kansainvälisesti hajautettujen osakesalkkujen tuottoa. Energiasektori kehittyi öljyn ja energian korkeiden hintojen ansiosta erittäin hyvin, vaikka yleinen kurssikehitys oli kansainvälisesti tarkasteltuna heikkoa.

PVM: 29.03.2023
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 3,69%
 • 1 kk -1,21%
 • 1 v -7,52%
 • 3 v 44,94%
 • 10 v -
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta 3,60%
 • 1 kk -0,88%
 • 1 v -
 • 3 v -
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v -7,52%
 • 2 v 1,85%
 • 3 v 13,17%
 • 5 v 7,52%
 • 10 v -
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v -
 • 2 v -
 • 3 v -
 • 5 v -
 • 10 v -
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v -0,55
 • 3 v 0,88
 • 5 v 0,52
 • 7 v -
 • 10 v -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 15,69
 • 3 v. 13,28
 • 5 v. 14,10
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2022
 • -3,08%
 • -10,83%
 • -0,09%
 • 0,37%
 • -13,33%
 • 2021
 • 8,46%
 • 5,39%
 • 1,97%
 • 6,80%
 • 24,48%
 • 2020
 • -17,59%
 • 13,78%
 • 3,64%
 • 7,77%
 • 4,74%
 • 2019
 • 12,81%
 • 1,81%
 • 3,80%
 • 5,37%
 • 25,62%
 • 2018
 • 5,86%
 • 3,42%
 • -10,83%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu rahasto-osuuden arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.01.2023

Salkku (Arvopaperilaji)

  Salkku (Alue)

   Salkku (Maa)

    Salkku (Toimiala)

     Salkku (Valuutta)

      Salkku (Maturiteetti)

       Efektiivinen tuotto
       Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
       Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

       Modifioitu duraatio
       Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

       Keskimääräinen luottoluokitus
       Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

       Tunnusluvuista
       Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
       • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.01.2023

       • Maa/Valuutta

       • Toimiala/Maturiteetti

       • Osuus (%)

       • Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund Y-EUR
       • Maailma
       • 18,28
       • Nordea Global Passive Fund I growth
       • Maailma
       • 18,25
       • Nordea North American Enhanced Fund A growth
       • USA
       • 17,67
       • Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd Y-SEK
       • Kehittyville osakemarkkinoille
       • 13,71
       • Nordea 2 - European Enhanced Equity Fund Y-EUR
       • Eurooppa
       • 6,55
       • Nordea Moderate Yield A growth
       • Euro
       • 6,28
       • Nordea European Passive Fund I growth
       • Eurooppa
       • 4,48
       • Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-EUR
       • Maailma
       • 3,20
       • Nordea 2 - Japanese Enhanced Equity Fund Y-EUR
       • Japani
       • 3,11
       • Nordea Euro Bond Fund I growth
       • Euro
       • 2,05

       Palkkiot

       • Palkkiot

       • %

       • Hallinnolliset kulut % (Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
       • 0,79
       • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
       • 0,79
       • Tuottosidonnainen palkkio
       • Ei

       Esitteet ja katsaukset

       • Asiakirja

       • Avaintietoasiakirja
       • Säännöt
       • Virallinen rahastoesite
       • Vuosikertomus
       • Puolivuotiskatsaus

       Basic data

       • Rahastoraportti

       Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

       Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana, ja ne päivitetään Rahastot Nyt -palveluun vain kerran vuodessa, yleensä helmikuussa. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
       Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
       Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.
       Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
       Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
       Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

       Perustiedot

       • Rahaston nimi
       • Sijoitusrahasto Nora Five (EUR) kasvu
       • Morningstar 28.02.2023
       • 5
       • SFDR-kategoria
       • 6
       • Perusvaluutta
       • EUR
       • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
       • 7 milj.
       • Aloituspäivä
       • 15.03.2018
       • ISIN
       • FI4000301247
       • Vertailuindeksi
       • Bloomberg US Corporate Investment Grade 1,75 %; ICE BofA Euro Corporate 1,75 %; JP Morgan EMBI Global Diversified 1,40 %; JP Morgan EMU Government Bond 2,10 %; (iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort 50 % + ICE Euro Currency 1-Week Deposit Bid Rate Constant Maturity 50 %) 3,00 %; MSCI Emerging Markets NTR 13,50 %; MSCI Europe NTR 10,74 %; MSCI Japan NTR 3,18 %; MSCI North America NTR 22,68 %; MSCI World NTR 36,72 %; MSCI World Small Cap NTR 3,18 % (1.1.23)
       • Rahastokategoria
       • Yhdistelmärahasto
       • Salkunhoitaja
       • Nordea Investment Management (syöttörahasto/ matarfond/ feeder fund 15.3.18)
       • Rahastoyhtiö
       • Nordea Funds Oy
       • Jakaa tuottoa
       • Ei
       • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
       • 10

       Riski

       • 1
       • 2
       • 3
       • 4
       • 5
       • 6
       • 7
       Pienempi riskiSuurempi riski
       Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

       Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoasiakirjasta.

       Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

       Vastuullisuuteen liittyvät riskit huomioidaan sijoituspolitiikassa, mutta rahasto ei erityisesti edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä piirteitä eikä sen pääasiallisena tavoitteena ole kestävä sijoittaminen.

       Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
       Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. Sen myötä emme sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihto koostuu muun muassa kemiallisiin aseisiin tai ydinaseisiin liittyvistä tuotteista tai palveluista. Emme myöskään sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja mutta jotka eivät halua tai pysty muuttamaan toimintaansa normien mukaiseksi. Politiikkamme rajoittaa sijoittamasta myöskään hiileen, öljyyn tai öljyhiekkaan. Aktiivinen omistajapolitiikka ja vuoropuhelu ovat keskeisiä välineitämme ESG-asioiden esiin nostamiseksi ja parantamiseksi. Aktiiviseen omistajapolitiikkaamme kuuluu yhtiökokouksiin osallistuminen ja niissä äänestäminen, nimitysvaliokunnissa toimiminen sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

       Hyvän hallintotavan arviointi
       Hyvän hallintotavan arviointi on osa potentiaalisten sijoituskohteiden valitsemista. Siinä tarkastellaan esimerkiksi yrityksen vastuuta, osakkeenomistajien/joukkolainanhaltijoiden oikeuksia sekä arvon luomista kestävästi pitkällä aikavälillä.

       • Rahasto
       • 136,4
       CO2-tonnia/
       milj. USD
       • Indeksi
       • 157,0

       Hiilijalanjälki
       Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa rahaston sijoituksiin. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla.
       Hiilijalanjälki kuvaa rahaston tilannetta laskentahetkellä. Laskelmat eivät kata epäsuoria päästöjä eivätkä ole täydellisiä. Hiilijalanjälki ei kuvaa sijoitusten mahdollisuutta edistää vähähiilistä yhteiskuntaa.
       Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan Lähde: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. Päivitetään kuukausittain.

       Tärkeää tietoa

       Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.