Nordea Funds, Suomi

Euro Obligaatio A

Osuus 0,419 per 30.03

Rahasto lyhyesti

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
• ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
• sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin

Tuottotavoitteen lisäksi rahastolla on erityisiä vastuullisuuskriteereitä kuten Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Vastuullisuuteen liittyvät tiedot”. Lisäksi rahastossa sovelletaan Nordean vastuullisen sijoittaminen politiikkaa.

Tuotto

Kehitys - 3 vuotta tai toiminnan alusta

29.03.2022 - 29.03.2023
 • Euro Obligaatio A
 • Vertailuindeksi
 • Mistä
 • Mihin

Salkunhoitajan kommentti

Vuosi oli euroalueen valtionlainojen tuottohistorian heikoin: JP Morgan EMU Government Bond -indeksi laski 17,9 %. Luottoriskipreemiot kasvoivat ja osakekurssit laskivat karhumarkkinaan. Öljy- ja energiasidonnaiset sijoitukset tarjosivat suojaa vuoden alkupuoliskon aikana, mutta vuoden jälkipuolisko osoittautui haasteelliseksi myös niille, kun öljy halpeni.

Historiallinen inflaatiopiikki ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan yllättivät sijoittajat ja keskuspankit. Matalien tai jopa nollatasolla olleiden korkojen aika päättyi ja johtavien keskuspankkien täytyi alkaa kiristää rahapolitiikkaansa merkittävästi. Fed nosti korkoa 4,25 prosenttiyksikköä, Englannin keskuspankki 3,25 prosenttiyksikköä ja EKP:kin 2,5 prosenttiyksikköä. Vielä vuoden 2021 lopussa EKP:n ohjauskorko oli -0,5 % eikä markkinoilla hinnoiteltu käytännössä yhtään koronnostoa vuodelle 2022. Lyhyiden korkojen jyrkkä nousu sai tuottokäyrän kääntymään, mikä kasvatti taantumapelkoja sijoittajien keskuudessa.

Rahaston vertailuindeksi laski noin 17,9 %. Rahasto-osuuden aktiivinen tuotto oli lievästi positiivinen. Tuottoa paransi eniten rahaston lyhyiden korkojen duraatio vuoden jälkipuoliskolla. Lisäksi rahasto hyötyi tuottokäyrien tasaantumisesta, sillä rahastolla oli ylipaino yli 10-vuotisissa lainoissa. Rahaston kehitystä heikensivät ylipaino Suomen valtionlainoissa, euromääräiset AAA-luokitellut vakuudelliset joukkolainat sekä sijoitukset kehittyville markkinoille (Romania).

Rahapolitiikan nopea kiristyminen alkaa vaikuttaa negatiivisesti reaalikasvuun. Tämä tarkoittaa, että markkinat ovat entistä enemmän huolissaan talouskasvusta ja taantuman riskistä. Sen lisäksi on nähtävillä merkkejä siitä, että inflaatiopelko on huipussaan, sillä markkinoiden pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat nykyisellä tasolla tai laskusuunnassa.

Positiivista on, että vuonna 2022 korkotasossa nähtyjen liikkeiden seurauksena euroalueen valtionlainoihin sijoittavien lähtökohdat ovat huomattavasti paremmat kuin esimerkiksi vuosi sitten. Vuoden 2023 alussa omaisuuslajin efektiivinen tuotto oli 3,3 % – lukema, jota ei ole nähty tammikuun 2012 jälkeen. Se tarjoaa jo hieman puskuria sijoittajille, jos korkojen nousu jatkuu tänä vuonna.

PVM: 29.03.2023
 • Kumulatiivinen tuotto (%)

 • Vuoden alusta

 • 1 kk

 • 1 v

 • 3 v

 • 10 v

 • Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto
 • Vuoden alusta 1,63%
 • 1 kk 2,52%
 • 1 v -11,42%
 • 3 v -16,39%
 • 10 v 8,44%
 • Kumulatiivinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • Vuoden alusta 2,37%
 • 1 kk 2,31%
 • 1 v -10,99%
 • 3 v -15,65%
 • 10 v 12,18%
 • Vuotuinen tuotto (%)

 • 1 v

 • 2 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 10 v

 • Vuotuinen tuotto (%) Rahasto
 • 1 v -11,42%
 • 2 v -9,41%
 • 3 v -5,79%
 • 5 v -2,34%
 • 10 v 0,81%
 • Vuotuinen tuotto (%) Vertailuindeksi
 • 1 v -10,99%
 • 2 v -8,92%
 • 3 v -5,52%
 • 5 v -1,94%
 • 10 v 1,16%
 • Riskitunnusluvut

 • 1 v

 • 3 v

 • 5 v

 • 7 v

 • 10 v

 • Riskitunnusluvut Sharpen mittari
 • 1 v -1,36
 • 3 v -0,89
 • 5 v -0,38
 • 7 v -0,26
 • 10 v 0,17
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Standardipoikkeama
 • 1 v. 9,71
 • 3 v. 6,49
 • 5 v. 5,84
 • 7 v. 5,32
 • 10 v. 5,16
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Tracking error
 • 1 v. 1,55
 • 3 v. 1,12
 • 5 v. 0,88
 • 7 v. 0,78
 • 10 v. 0,71
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Beta
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Information ratio
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • Alfa
 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -
 • 1 v.

 • 3 v.

 • 5 v.

 • 7 v.

 • 10 v.

 • 1 v. -
 • 3 v. -
 • 5 v. -
 • 7 v. -
 • 10 v. -

 • Tuotto neljännes (%)

 • Q1

 • Q2

 • Q3

 • Q4

 • V

 • 2022
 • -5,69%
 • -7,19%
 • -4,96%
 • -1,24%
 • -17,84%
 • 2021
 • -2,38%
 • -0,79%
 • 0,05%
 • -0,79%
 • -3,88%
 • 2020
 • 0,09%
 • 1,75%
 • 1,73%
 • 1,17%
 • 4,82%
 • 2019
 • 2,43%
 • 3,26%
 • 3,68%
 • -3,09%
 • 6,27%
 • 2018
 • 1,20%
 • -0,85%
 • -1,21%
 • 1,46%
 • 0,57%
 • 2017
 • -1,33%
 • 0,52%
 • 0,54%
 • 0,60%
 • 0,31%
 • 2016
 • 3,26%
 • 1,93%
 • 0,79%
 • -3,15%
 • 2,75%
 • 2015
 • 4,24%
 • -5,67%
 • 2,79%
 • 0,26%
 • 1,34%
 • 2014
 • 4,14%
 • 3,26%
 • 2,98%
 • 2,61%
 • 13,63%
 • 2013
 • 0,33%
 • -0,87%
 • 1,05%
 • 1,44%
 • 1,95%

Siirrä arvot Exceliin

Valitse ensin haluamasi ajanjakso (pp. kk. vvvv) ja siirrä indeksoitu rahasto-osuuden arvo Exceliin napauttamalla
 • Mistä
 • Mihin
Siirrä

Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.01.2023

Salkku (Arvopaperilaji)

  Salkku (Maa)

   Salkku (Valuutta)

    Salkku (Maturiteetti)

     • Tunnusluvut* 28.02.2023

     • Efektiivinen tuotto
     • 3,54%
     • Modifioitu duraatio
     • 6,72
     • Keskimääräinen luottoluokitus
     • A
     • Keskimääräinen juoksuaika
     • 8,75 v

     *Tunnusluvuista

     Efektiivinen tuotto
     Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
     Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

     Modifioitu duraatio
     Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

     Keskimääräinen luottoluokitus
     Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

     Tunnusluvuista
     Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
     • Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.01.2023

     • Valuutta

     • Maturiteetti

     • Osuus (%)

     • Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031
     • Euro
     • > 7 vuotta
     • 4,30
     • Other Assets and Liabilities
     • 3,64
     • Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025
     • Euro
     • 1-3 vuotta
     • 2,70
     • Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033
     • Euro
     • > 7 vuotta
     • 1,82
     • Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027
     • Euro
     • 3-5 vuotta
     • 1,71
     • Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035
     • Euro
     • > 7 vuotta
     • 1,67
     • Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032
     • Euro
     • > 7 vuotta
     • 1,57
     • Bundesobligation 1.3% 15-10-2027
     • Euro
     • 3-5 vuotta
     • 1,49
     • Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033
     • Euro
     • > 7 vuotta
     • 1,48
     • French Republic Government B 1% 25-05-2027
     • Euro
     • 3-5 vuotta
     • 1,37

     Palkkiot

     • Palkkiot

     • %

     • Hallinnolliset kulut % (Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
     • 0,60
     • Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)
     • 0,60
     • Tuottosidonnainen palkkio
     • Ei
     • Välityspalkkio konttorissa, osto (%)
     • 0,00
     • Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)
     • 0,50

     Esitteet ja katsaukset

     • Asiakirja

     • Avaintietoasiakirja
     • Säännöt
     • Virallinen rahastoesite
     • Vuosikertomus
     • Puolivuotiskatsaus

     Basic data

     • Rahastoraportti

     Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

     Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana, ja ne päivitetään Rahastot Nyt -palveluun vain kerran vuodessa, yleensä helmikuussa. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.
     Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.
     Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.
     Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.
     Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.
     Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

     Perustiedot

     • Rahaston nimi
     • Sijoitusrahasto Nordea Euro Obligaatio A kasvu
     • Morningstar 28.02.2023
     • 3
     • SFDR-kategoria
     • 8
     • Perusvaluutta
     • EUR
     • Rahaston arvo (Perusvaluutta)
     • 980 milj.
     • Aloituspäivä
     • 13.12.1993
     • ISIN
     • FI0008801451
     • Vertailuindeksi
     • JP Morgan EMU Bond
     • Rahastokategoria
     • Korkorahasto
     • Salkunhoitaja
     • Anton Nykvist
     • Rahastoyhtiö
     • Nordea Funds Oy
     • Jakaa tuottoa
     • Ei
     • Kertamerkinnän minimisumma, EUR
     • 10
     • Rahastosäästämisen minimisumma, EUR
     • 10

     Riski

     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     • 5
     • 6
     • 7
     Pienempi riskiSuurempi riski
     Tyypillisesti pienemmät tuototTyypillisesti suuremmat tuotot

     Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoasiakirjasta.

     Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

     Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä erityispiirteitä EU:n SFDR-asetuksen (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) 8. artiklan mukaisesti soveltamalla perustasoa tiukempia kriteereitä sijoitusten seulomiseksi.

     SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

     Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

     Sijoitusstrategia
     Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia, joka on ilman seulontakriteereitäkin yleisesti ottaen korkealuokkainen ESG-asioiden osalta. Rahaston soveltamat kriteerit kuitenkin varmistavat, että sijoituskohteet täyttävät rahaston ESG-vaatimukset.

     Kestävyysindikaattorit
     Kestävyysindikaattoreilla mitataan rahastojen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä rahastojen kestävyystavoitteiden saavuttamista. Indikaattorit on valittu rahastokohtaisesti merkityksellisyyden ja käytettävissä olevien tietojen perusteella.

     Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
     Rahasto noudattaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme.. Niiden perusteella rahastosta suljetaan ulos fossiiliyhtiöt, jos niillä ei ole varteenotettavaa strategiaa mukauttaa liiketoimintaansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi. Rahasto ei siis sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia muodostuu öljyn tai maakaasun porauksesta tai hiilen louhinnasta. Rahasto ei myöskään sijoita epätavanomaista öljyn tai maakaasun tuotantoa harjoittaviin yrityksiin tai sähköyhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa hiilen käytön lopettamiseksi.

     Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
     Rahasto käyttää Nordean yleisiä seulontamenetelmiä tiukempia kriteereitä. Niiden avulla rahasto sulkee ulos yrityksiä ja liikkeeseenlaskijoita, joiden liiketoiminnasta huomattava osa koostuu ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisista asioista. Esimerkkejä ovat tupakkayhtiöt sekä fossiiliyhtiöt, jotka eivät toimi fossiilisia polttoaineita koskevien periaatteidemme mukaisesti.

     Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
     Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. Sen myötä emme sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihto koostuu muun muassa kemiallisiin aseisiin tai ydinaseisiin liittyvistä tuotteista tai palveluista. Emme myöskään sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja mutta jotka eivät halua tai pysty muuttamaan toimintaansa normien mukaiseksi. Politiikkamme rajoittaa sijoittamasta myöskään hiileen, öljyyn tai öljyhiekkaan. Aktiivinen omistajapolitiikka ja vuoropuhelu ovat keskeisiä välineitämme ESG-asioiden esiin nostamiseksi ja parantamiseksi. Aktiiviseen omistajapolitiikkaamme kuuluu yhtiökokouksiin osallistuminen ja niissä äänestäminen, nimitysvaliokunnissa toimiminen sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

     Hyvän hallintotavan arviointi
     Hyvän hallintotavan arviointi on osa potentiaalisten sijoituskohteiden valitsemista. Siinä tarkastellaan esimerkiksi yrityksen vastuuta, osakkeenomistajien/joukkolainanhaltijoiden oikeuksia sekä arvon luomista kestävästi pitkällä aikavälillä.

     • Rahasto
     • 14,8
     CO2-tonnia/
     milj. USD
     • Indeksi
     • 18,2

     Hiilijalanjälki
     Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa rahaston sijoituksiin. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla.
     Hiilijalanjälki kuvaa rahaston tilannetta laskentahetkellä. Laskelmat eivät kata epäsuoria päästöjä eivätkä ole täydellisiä. Hiilijalanjälki ei kuvaa sijoitusten mahdollisuutta edistää vähähiilistä yhteiskuntaa.
     Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan Lähde: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. Päivitetään kuukausittain.

     Pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioon ottaminen (PAI)
     Kaikkien sijoituskohteiden toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan arvioidaan jat-kuvasti ottamalla huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset (Principal Adverse Impact, PAI). Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia mittaavia indikaattoreita käytetään riskienhallinnassa, mutta niitä voidaan myös käyttää proaktiivisesti sijoitusprosessissa yhtä lailla kuin muita ta-loudellisia tietoja. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia mittaavia indikaattoreita ovat esimerkiksi hiilijalanjälki, energiankulutus ja YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden tai OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattujen toimintaohjeiden noudattaminen. Pääasiallisia haitalli-sia vaikutuksia mittaavat indikaattorit otetaan huomioon niiden omistusten kohdalla, joista on saatavilla tietoa.

     Tärkeää tietoa

     Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.