Brug afkrydsningsboksene i yderste højre kolonne for at sammenligne/analysere afdelingerne.

  Print Screen

  Fund Analyzer

  Bærekraftig fondsutvalg

  Alle fond som Nordea forvalter omfattes av vår policy for ansvarlige investeringer.
  Fondene som vi har valgt å vise under Bærekraftig fondsutvalg består av fond som har et mer fordypende bærekraftsarbeid, noe som også er avgjørende for fondenes investeringer.
  Les mer om våre bærekraftige fond og hvordan Nordea jobber med bærekraft i sin fondsforvaltning.

  • Navn

  • Standard avvik.

  • Sharpe

  • Tracking error

  • Beta

  • Information ratio

  • Alfa

  • R2

  • Dato

  • Navn
   Nordea Liv
   Aktiva 10
  • Standard avvik. 2,81
  • Sharpe 0,79
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Aktiva 100
  • Standard avvik. 9,66
  • Sharpe 1,37
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Aktiva 30
  • Standard avvik. 4,19
  • Sharpe 1,07
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Aktiva 50
  • Standard avvik. 5,82
  • Sharpe 1,17
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Aktiva 65
  • Standard avvik. 6,87
  • Sharpe 1,27
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Aktiva 80
  • Standard avvik. 8,01
  • Sharpe 1,33
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Bankkonto
  • Standard avvik. -
  • Sharpe -
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Bærekraft 10
  • Standard avvik. 3,14
  • Sharpe 0,78
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Bærekraft 100
  • Standard avvik. 9,64
  • Sharpe 1,28
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Bærekraft 30
  • Standard avvik. 4,39
  • Sharpe 1,00
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Bærekraft 50
  • Standard avvik. 5,93
  • Sharpe 1,08
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Bærekraft 65
  • Standard avvik. 6,94
  • Sharpe 1,18
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023
  • Navn
   Nordea Liv
   Bærekraft 80
  • Standard avvik. 8,05
  • Sharpe 1,24
  • Tracking error -
  • Beta -
  • Information ratio -
  • Alfa -
  • R2 -
  • Dato 08.12.2023

  Disclaimer

  Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgittenetto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

  Lagt til mine favoritter