Brug afkrydsningsboksene i yderste højre kolonne for at sammenligne/analysere afdelingerne.

  Print Screen

  Fund Analyzer

  Brug afkrydsningsboksene i yderste højre kolonne for at sammenligne/analysere afdelingerne.

  Lägg samman dokument

   Hållbart val

   Inom Hållbart val har vi på Nordea valt ut ett antal fonder baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Det kan antingen vara genom ett högre fokus på ESG (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning, till exempel klimat. Alla Nordeas fonder inom Hållbart val tillämpar Nordeas policy för fossila bränslen som är i linje med Parisavtalets två-graders mål. Det innebär att fonderna utesluter företag från fossila bränslen som inte visar en övergång i linje med Parisavtalets 2-graders mål. 

   Intro Text

   Main full text

   • Fondnamn

   • Morningstar

   • Produktblad

   • Risk

   • Årlig avgift, %

   • Kurs

   • 1 dag %

   • i år %

   • Datum

   • Fondnamn
    Didner & Gerge
    Aktiefond
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,22
   • Kurs 3287,02
   • 1 dag % -0,25%
   • i år % -28,68%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    SPP
    Aktiefond Europa
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 5
   • Årlig avgift, % 0,21
   • Kurs 169,04
   • 1 dag % 0,75%
   • i år % -11,11%
   • Datum 2022-07-04
   • Fondnamn
    SPP
    Aktiefond Global
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 5
   • Årlig avgift, % 0,31
   • Kurs 187,65
   • 1 dag % 1,42%
   • i år % -10,23%
   • Datum 2022-07-01
   • Fondnamn
    SPP
    Aktiefond USA
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 0,20
   • Kurs 393,81
   • 1 dag % 2,05%
   • i år % -11,04%
   • Datum 2022-07-01
   • Fondnamn
    Nordea Liv
    Aktieportfölj
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk
   • Årlig avgift, % 0,84
   • Kurs 310,30
   • 1 dag % -0,13%
   • i år % -16,27%
   • Datum 2022-07-04
   • Fondnamn
    Nordea Funds, Sverige
    Alfa
   • Morningstar 1
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,40
   • Kurs 1365,13
   • 1 dag % -1,72%
   • i år % -20,01%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    C WorldWide
    C WorldWide Asia
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,91
   • Kurs 1825,08
   • 1 dag % 0,07%
   • i år % -15,06%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Lannebo
    Europa Småbolag
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,68
   • Kurs 13,77
   • 1 dag % -1,08%
   • i år % -19,10%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    JPMorgan
    Europe Select
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,70
   • Kurs 16648,66
   • 1 dag % -1,49%
   • i år % -15,54%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Didner & Gerge
    Global
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 5
   • Årlig avgift, % 1,60
   • Kurs 357,51
   • 1 dag % 0,49%
   • i år % -6,31%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Robeco
    Global Consumer Trends
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 5
   • Årlig avgift, % 1,71
   • Kurs 2928,36
   • 1 dag % 1,76%
   • i år % -25,98%
   • Datum 2022-07-01
   • Fondnamn
    DNB
    Health Care
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 5
   • Årlig avgift, % 1,20
   • Kurs 145,68
   • 1 dag % 2,00%
   • i år % 6,05%
   • Datum 2022-07-01
   • Fondnamn
    Catella
    Hedgefond A
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 4
   • Årlig avgift, % 1,15
   • Kurs 183,51
   • 1 dag % -0,05%
   • i år % 5,50%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Nordea Funds, Finland
    Japan
   • Morningstar 3
   • Produktblad
   • Risk 5
   • Årlig avgift, % 1,00
   • Kurs 2,94
   • 1 dag % 2,38%
   • i år % -4,28%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Goldman Sachs
    Japan Portfolio
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,67
   • Kurs 1283,38
   • 1 dag % 0,58%
   • i år % -16,20%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Lannebo
    Lannebo Teknik
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,62
   • Kurs 14,27
   • 1 dag % 0,28%
   • i år % -17,80%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Nordea Funds, Finland
    Nordic
   • Morningstar 3
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,40
   • Kurs 2,56
   • 1 dag % -1,58%
   • i år % -10,87%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Spiltan
    Räntefond Sverige
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 2
   • Årlig avgift, % 0,10
   • Kurs 127,31
   • 1 dag % -0,03%
   • i år % -1,63%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Lannebo
    Småbolag
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,63
   • Kurs 128,83
   • 1 dag % -0,30%
   • i år % -33,77%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Didner & Gerge
    Småbolag
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,40
   • Kurs 1016,29
   • 1 dag % -0,12%
   • i år % -27,91%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Nordea Funds, Sverige
    Stabil
   • Morningstar 2
   • Produktblad
   • Risk 3
   • Årlig avgift, % 1,53
   • Kurs 160,72
   • 1 dag % 0,36%
   • i år % -6,57%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    DNB
    Technology - retail A
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,57
   • Kurs 8369,24
   • 1 dag % 1,03%
   • i år % -6,89%
   • Datum 2022-07-01
   • Fondnamn
    TIN Fonder
    TIN Ny Teknik
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,53
   • Kurs 151,86
   • 1 dag % -0,47%
   • i år % -34,75%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    BlackRock
    World Gold Fund
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 7
   • Årlig avgift, % 2,06
   • Kurs 309,29
   • 1 dag % -1,62%
   • i år % -11,42%
   • Datum 2022-07-05

   Disclaimer

   Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.

   Lagt till i mina favoriter