Brug afkrydsningsboksene i yderste højre kolonne for at sammenligne/analysere afdelingerne.

  Print Screen

  Fund Analyzer

  Hållbart val

  Inom Hållbart val har vi på Nordea valt ut ett antal fonder baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Det kan antingen vara genom ett högre fokus på ESG (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning, till exempel klimat. Alla Nordeas fonder inom Hållbart val tillämpar Nordeas policy för fossila bränslen som är i linje med Parisavtalets två-graders mål. Det innebär att fonderna utesluter företag från fossila bränslen som inte visar en övergång i linje med Parisavtalets 2-graders mål. 

  Intro Text

  Main full text

  • Fondnamn

  • Morningstar

  • Produktblad

  • Risk

  • Årlig avgift, %

  • Kurs

  • 1 dag %

  • i år %

  • Datum

  • Fondnamn
   Nordea Funds, Sverige
   Alfa
  • Morningstar 2
  • Produktblad
  • Risk 4
  • Årlig avgift, % 1,40
  • Kurs 1565,74
  • 1 dag % -0,01%
  • i år % 11,32%
  • Datum 2023-05-29
  • Fondnamn
   JPMorgan
   Europe Select
  • Morningstar -
  • Produktblad
  • Risk 4
  • Årlig avgift, % 1,70
  • Kurs 21677,37
  • 1 dag % 0,75%
  • i år % 16,72%
  • Datum 2023-05-26
  • Fondnamn
   Nordea Liv
   Hållbar Balans
  • Morningstar -
  • Produktblad
  • Risk
  • Årlig avgift, % 0,86
  • Kurs 120,38
  • 1 dag % 0,24%
  • i år % 6,33%
  • Datum 2023-05-26
  • Fondnamn
   Nordea Funds, Finland
   Japan
  • Morningstar 3
  • Produktblad
  • Risk 4
  • Årlig avgift, % 1,00
  • Kurs 3,39
  • 1 dag % 1,15%
  • i år % 14,05%
  • Datum 2023-05-29
  • Fondnamn
   Blueorchard
   Microfinance
  • Morningstar -
  • Produktblad
  • Risk 2
  • Årlig avgift, % 2,00
  • Kurs 10238,58
  • 1 dag % 0,00%
  • i år % 0,97%
  • Datum 2023-04-28
  • Fondnamn
   Nordea Funds, Finland
   Yield
  • Morningstar 5
  • Produktblad
  • Risk 3
  • Årlig avgift, % 0,60
  • Kurs 163,34
  • 1 dag % -0,05%
  • i år % 5,55%
  • Datum 2023-05-26

  Disclaimer

  Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.

  Lagt till i mina favoriter