Brug afkrydsningsboksene i yderste højre kolonne for at sammenligne/analysere afdelingerne.

  Print Screen

  Fund Analyzer

  Brug afkrydsningsboksene i yderste højre kolonne for at sammenligne/analysere afdelingerne.

  Lägg samman dokument

   Hållbart val

   Inom Hållbart val har vi på Nordea valt ut ett antal fonder baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten. Det kan antingen vara genom ett högre fokus på ESG (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik) eller att de investerar i ett tema som främjar en hållbar omställning, till exempel klimat. Alla Nordeas fonder inom Hållbart val tillämpar Nordeas policy för fossila bränslen som är i linje med Parisavtalets två-graders mål. Det innebär att fonderna utesluter företag från fossila bränslen som inte visar en övergång i linje med Parisavtalets 2-graders mål. 

   Intro Text

   Main full text

   • Fondnamn

   • Morningstar

   • Produktblad

   • Risk

   • Årlig avgift, %

   • Kurs

   • 1 dag %

   • i år %

   • Datum

   • Fondnamn
    Nordea Funds, Sverige
    Alfa
   • Morningstar 1
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,40
   • Kurs 1365,13
   • 1 dag % -1,72%
   • i år % -20,01%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Schroder
    Euro High Yield
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 4
   • Årlig avgift, % 1,32
   • Kurs 1136,48
   • 1 dag % 0,02%
   • i år % -16,83%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    JPMorgan
    Europe Select
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,70
   • Kurs 16648,66
   • 1 dag % -1,49%
   • i år % -15,54%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Robeco
    Global Consumer Trends
   • Morningstar -
   • Produktblad
   • Risk 5
   • Årlig avgift, % 1,71
   • Kurs 2928,36
   • 1 dag % 1,76%
   • i år % -25,98%
   • Datum 2022-07-01
   • Fondnamn
    Nordea Funds, Finland
    Japan
   • Morningstar 3
   • Produktblad
   • Risk 5
   • Årlig avgift, % 1,00
   • Kurs 2,94
   • 1 dag % 2,38%
   • i år % -4,28%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Nordea Funds, Finland
    Nordic
   • Morningstar 3
   • Produktblad
   • Risk 6
   • Årlig avgift, % 1,40
   • Kurs 2,56
   • 1 dag % -1,58%
   • i år % -10,87%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Nordea Funds, Sverige
    Stabil
   • Morningstar 2
   • Produktblad
   • Risk 3
   • Årlig avgift, % 1,53
   • Kurs 160,72
   • 1 dag % 0,36%
   • i år % -6,57%
   • Datum 2022-07-05
   • Fondnamn
    Nordea Funds, Finland
    Yield
   • Morningstar 5
   • Produktblad
   • Risk 4
   • Årlig avgift, % 0,60
   • Kurs 146,69
   • 1 dag % 0,29%
   • i år % -1,04%
   • Datum 2022-07-05

   Disclaimer

   Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.

   Lagt till i mina favoriter