Brug afkrydsningsboksene i yderste højre kolonne for at sammenligne/analysere afdelingerne.

  Print Screen

  Fund Analyzer

  Hållbart val

  Alla fonder som vi på Nordea förvaltar omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. De fonder som presenteras under Hållbart urval är produkter som vi på Nordea valt ut och som består av fonder som har ett mer fördjupat hållbarhetsarbete vilket också är avgörande för fondernas placeringar.
  Läs mer om Hållbart sparande och om hur vi på Nordea arbetar med hållbarhet i vår fondförvaltning.

  Intro Text

  Main full text

  • Namn

  • Morningstar

  • Fondrapport

  • Riskprofil

  • Admin. kostn. %

  • Andel

  • Avkastn.
   1 dag %

  • i år %

  • Datum

  • Namn
   CapMan
   CapMan Nordic Property
  • Morningstar -
  • Fondrapport
  • Riskprofil
  • Admin. kostn. % -
  • Andel 98,3800
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,00%
  • i år % -2,08%
  • Datum 31.03.2023
  • Namn
   JPMorgan
   Europe Select
  • Morningstar -
  • Fondrapport
  • Riskprofil 4
  • Admin. kostn. % 1,70
  • Andel 1880,4100
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,93%
  • i år % 12,61%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Global
  • Morningstar 4
  • Fondrapport
  • Riskprofil 4
  • Admin. kostn. % 1,00
  • Andel 0,6083
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,89%
  • i år % 7,37%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Robeco
   Global Consumer Trends
  • Morningstar -
  • Fondrapport
  • Riskprofil 5
  • Admin. kostn. % 1,71
  • Andel 301,7700
  • Avkastn.
   1 dag %
   1,97%
  • i år % 17,06%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Wellington
   Global Impact Fund
  • Morningstar -
  • Fondrapport
  • Riskprofil 4
  • Admin. kostn. % 1,59
  • Andel 15,2374
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,52%
  • i år % 0,87%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Indien
  • Morningstar 3
  • Fondrapport
  • Riskprofil 5
  • Admin. kostn. % 1,85
  • Andel 33,4985
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,83%
  • i år % 1,83%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Japan
  • Morningstar 2
  • Fondrapport
  • Riskprofil 4
  • Admin. kostn. % 1,00
  • Andel 0,2919
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,96%
  • i år % 9,32%
  • Datum 29.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Kina
  • Morningstar 2
  • Fondrapport
  • Riskprofil 5
  • Admin. kostn. % 1,85
  • Andel 20,4823
  • Avkastn.
   1 dag %
   -1,76%
  • i år % -10,47%
  • Datum 25.05.2023
  • Namn
   JPMorgan
   Managed Reserves Fund
  • Morningstar -
  • Fondrapport
  • Riskprofil 2
  • Admin. kostn. % 0,58
  • Andel 10355,3526
  • Avkastn.
   1 dag %
   -0,22%
  • i år % 0,46%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Nora Two
  • Morningstar 3
  • Fondrapport
  • Riskprofil 3
  • Admin. kostn. % 0,64
  • Andel 10,4347
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,07%
  • i år % 2,41%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Ränta A
  • Morningstar -
  • Fondrapport
  • Riskprofil 2
  • Admin. kostn. % 0,15
  • Andel 10,4484
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,01%
  • i år % 1,28%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Ränta B
  • Morningstar -
  • Fondrapport
  • Riskprofil 2
  • Admin. kostn. % 0,13
  • Andel 10,5631
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,01%
  • i år % 1,29%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Ränta I
  • Morningstar 5
  • Fondrapport
  • Riskprofil 2
  • Admin. kostn. % 0,10
  • Andel 10,6160
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,01%
  • i år % 1,30%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Ränta S
  • Morningstar 5
  • Fondrapport
  • Riskprofil 2
  • Admin. kostn. % 0,10
  • Andel 10,6789
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,01%
  • i år % 1,30%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Spara 15
  • Morningstar 4
  • Fondrapport
  • Riskprofil 2
  • Admin. kostn. % 1,00
  • Andel 13,7023
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,01%
  • i år % 1,69%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Spara 30
  • Morningstar 5
  • Fondrapport
  • Riskprofil 3
  • Admin. kostn. % 1,17
  • Andel 19,4716
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,13%
  • i år % 2,39%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Spara 50
  • Morningstar 5
  • Fondrapport
  • Riskprofil 3
  • Admin. kostn. % 1,46
  • Andel 24,1173
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,29%
  • i år % 3,31%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Spara 75
  • Morningstar 5
  • Fondrapport
  • Riskprofil 4
  • Admin. kostn. % 1,62
  • Andel 28,4882
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,48%
  • i år % 4,62%
  • Datum 26.05.2023

  Disclaimer

  Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det skall inte ses som placeringsrådgivning eller som placeringsrekommendation, och det skall inte användas som underlag för placeringsbeslut. Nordea rekommenderar att placeraren alltid först läser den ifrågavarande fondens prospekt och övriga fondpublikationer samt tar kontakt med en placeringsrådgivare innan hon eller han tecknar andelar i någon fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. De publicerade värdena på fondandelarna baserar sig på de mest aktuella uppgifter som finns tillgängliga. Informationen på de här sidorna har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om placeraren använder informationen. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida avkastningsnivån i fondplaceringar. Värdet på fondplaceringar kan såväl öka som minska på grund av marknadsrörelser, fondens riskprofil samt tecknings- och inlösenprovisioner, förvaltningsprovisioner osv. Placeraren kan förlora hela det placerade beloppet. När en finländsk placerare placerar i en fond med någon annan än euro som basvaluta och/eller i en fond som placerar i andra än eurodenominerade värdepapper påverkas fondplaceringens utveckling även av förändringar i valutakurser. Fondstadgarna, Basfakta för investerare och annat informationsmaterial fås på www.nordea.fi/fond eller på Nordeas kontor.

  Lagt till i mina favoriter