Fund Analyzer

Kombinér dokumenter

  Bæredygtigt valg

  Alle de fonde, vi forvalter hos Nordea, er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. De fonde, som er vist under ”Bæredygtigt valg” er valgt, fordi de har høje standarder for integrering af ESG-forhold.

  Intro Text

  • Navn

  • Morningstar

  • Faktaark

  • ÅOP %

  • Risiko

  • Indre værdi

  • 1 dag %

  • Åtd %

  • Dato

  • Navn
   Nordea Invest
   Aktier KL
  • Morningstar 4
  • Faktaark
  • ÅOP % 1,51
  • Risiko 6
  • Indre værdi 140,49
  • 1 dag % 0,78%
  • Åtd % 12,22%
  • Dato 15-04-2021
  • Navn
   Nordea Invest
   Basis 1 KL
  • Morningstar 4
  • Faktaark
  • ÅOP % 0,94
  • Risiko 3
  • Indre værdi 147,80
  • 1 dag % 0,22%
  • Åtd % 1,93%
  • Dato 15-04-2021
  • Navn
   Nordea Invest
   Basis 2 KL
  • Morningstar 5
  • Faktaark
  • ÅOP % 1,16
  • Risiko 4
  • Indre værdi 163,10
  • 1 dag % 0,32%
  • Åtd % 3,66%
  • Dato 15-04-2021
  • Navn
   Nordea Invest
   Basis 3 KL
  • Morningstar 5
  • Faktaark
  • ÅOP % 1,30
  • Risiko 4
  • Indre værdi 170,52
  • 1 dag % 0,54%
  • Åtd % 6,95%
  • Dato 15-04-2021
  • Navn
   Nordea Invest
   Basis 4 KL
  • Morningstar 5
  • Faktaark
  • ÅOP % 1,40
  • Risiko 5
  • Indre værdi 146,40
  • 1 dag % 0,66%
  • Åtd % 9,35%
  • Dato 15-04-2021
  • Navn
   Nordea Invest Bolig
   Bolig
  • Morningstar 1
  • Faktaark
  • ÅOP % 0,32
  • Risiko 2
  • Indre værdi 91,11
  • 1 dag % -0,01%
  • Åtd % -0,97%
  • Dato 15-04-2021
  • Navn
   Nordea Invest
   Danmark KL
  • Morningstar 4
  • Faktaark
  • ÅOP % 1,42
  • Risiko 6
  • Indre værdi 237,45
  • 1 dag % 0,56%
  • Åtd % 5,57%
  • Dato 15-04-2021
  • Navn
   Schroder
   Euro High Yield
  • Morningstar -
  • Faktaark
  • ÅOP % -
  • Risiko 4
  • Indre værdi 1180,55
  • 1 dag % 0,10%
  • Åtd % 2,87%
  • Dato 16-04-2021
  • Navn
   JPMorgan
   Europe Select
  • Morningstar -
  • Faktaark
  • ÅOP % -
  • Risiko 6
  • Indre værdi 12439,46
  • 1 dag % 0,77%
  • Åtd % 8,78%
  • Dato 16-04-2021
  • Navn
   Nordea Invest
   Fonde KL
  • Morningstar 5
  • Faktaark
  • ÅOP % 0,57
  • Risiko 3
  • Indre værdi 99,76
  • 1 dag % -0,01%
  • Åtd % -4,00%
  • Dato 15-04-2021

  Disclaimer

  Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.

  Tilføjet til mine favoritter