Brug afkrydsningsboksene i yderste højre kolonne for at sammenligne/analysere afdelingerne.

  Print Screen

  Fund Analyzer

  Intro Text

  Main full text

  • Namn

  • Morningstar

  • Fondrapport

  • Riskprofil

  • Andel

  • Avkastn.
   1 dag %

  • i år %

  • Datum

  • Namn
   JPMorgan
   Europe Select
  • Morningstar -
  • Fondrapport
  • Riskprofil 4
  • Andel 1880,4100
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,93%
  • i år % 12,61%
  • Datum 26.05.2023
  • Namn
   Nordea Funds, Finland
   Kina
  • Morningstar 2
  • Fondrapport
  • Riskprofil 5
  • Andel 20,4823
  • Avkastn.
   1 dag %
   -1,76%
  • i år % -10,47%
  • Datum 25.05.2023
  • Namn
   JPMorgan
   US Select Equity
  • Morningstar -
  • Fondrapport
  • Riskprofil 5
  • Andel 534,0712
  • Avkastn.
   1 dag %
   0,92%
  • i år % 10,04%
  • Datum 26.05.2023

  Disclaimer

  Syftet med detta material är att ge mottagaren allmän information om de fonder som Nordea Livförsäkring Finland Ab tillhandahåller som placeringsobjekt som fastställer värdeutvecklingen av sina placeringsanknutna försäkringar. Bolagets registrerade adress är Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea, Helsingfors och FO-nummer är 0927072-8. Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina produkter att anknytas till fonderna via ombudet Nordea Bank Abp. Uppgifterna på dessa sidor är inte en rekommendation till kunden att anknyta värdeutvecklingen av hens placeringsförsäkring till någon specifik fond.

  Prognoserna, siffrorna eller uppgifterna på dessa sidor är inte fullständiga, och de kan ändras utan separat meddelande. Det angivna fondandelsvärdet grundar sig på de senaste tillgängliga uppgifterna. FundConnect A/S har sammanställt och levererat alla uppgifter på dessa sidor. FundConnect A/S och Nordea ansvarar inte för uppgifterna på dessa sidor och kan inte heller hållas ansvariga för dem. FundConnect A/S eller Nordea kan inte heller på något sätt hållas ansvariga för konsekvenserna av utnyttjandet av uppgifterna på dessa sidor.

  Placeringsanknutna försäkringar är inte placeringsfonder i det hänseende som avses i lagen om placeringsfonder även i det fall att en eller flera placeringsfonder har valts till det placeringsobjekt som fastställer försäkringarnas värdeutveckling. Därmed omfattas de inte heller av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Kunden ska utöver materialet om placeringsfonder också ta del av materialet om försäkringsavtalet.

  Värdet på placeringsobjekten kan öka eller minska beroende på marknadsläget. Placeringsobjektens historiska utveckling är ingen garanti för den framtida avkastningen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringsanknutna försäkringarna, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna eller övriga placeringsobjekt som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitalet helt eller delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

  Lagt till i mina favoriter